Trnava pre každého - hlavný banner

KTO SME

Sme regionálne občianske združenie, ktoré vzniklo ako reakcia na potrebu vytvoriť jeden
priestor na komunikáciu názorov a skutočných potrieb všetkých Trnavčanov.

Iniciátor odbornej
diskusie

Sme pripravení prijímať a spracovávať podnety občanov.

Dlhodobá vízia
rozvoja mesta

Aby Trnava slúžila všetkým občanom, nielen vybraným skupinám.

Trnava pre
každého

Sme „jedno mesto a jeden tím“.

Žiť a pracovať
v Trnave

Ľudia práce sú na chvoste záujmu mesta. Chceme to zmeniť!

Kladieme si za úlohu byť iniciátorom odbornej diskusie o smerovaní mesta Trnava. Sme pripravení prijímať a spracovávať podnety občanov. Zároveň si kladieme za úlohu prípravu dlhodobej vízie rozvoja mesta Trnava tak, aby mesto slúžilo všetkým občanom bez rozdielu a rovnako, nie iba niektorým vybraným skupinám. Trnava bola vždy mestom viery a práce. Žiaľ, dnes sú ľudia práce na chvoste záujmu mesta. Chceme to zmeniť!

Radnica musí V PRVOM RADE uľahčovať život občanovi, nie urobiť si z neho splácača svojich úverov.

Desatoro Trnavy pre každého

1

Sme nezávislé regionálne združenie, ktoré vzniklo ako reakcia na potrebu vytvoriť jeden priestor na komunikáciu názorov a skutočných potrieb všetkých Trnavčanov.

2

Sme priestor na budovanie vyspelého moderného a bezpečného mesta, v ktorom je radosť študovať, pracovať a žiť.

3

Sme úcta k histórii, tradíciám a duchovným aspektom nášho mesta v duchu slov „Kto nemá históriu, nemá ani budúcnosť“.

4

Sme podpora miestnych podnikateľov, investícií a zamestnanosti v našom meste.

5

Sme citlivý prístup k daňovým, parkovacím a iným poplatkom podľa možností obyvateľov nášho mesta.

6

Sme vyspelý a bezpečný dopravný systém a inteligentná parkovacia politika.

7

Sme čisté zelené mesto s množstvom oddychových zón a moderným odpadovým hospodárstvom.

8

Sme podpora športu, športových klubov a záujmových organizácií.

9

Sme priestor pre slušnosť, toleranciu a hrdosť na naše mesto.

10

Sme „jedno mesto a jeden tím“.
Prehrať video

NAŠE RIEŠENIA

Cyklodoprava je dôležitým krokom k zelenšej doprave v každom meste. Úmysel o vytvorenie cyklochodníka na Študentskej je chvályhodný, no prevedenie je neúplné a nekoncepčné. Mesto zvolilo najlacnejšiu a najrýchlejšiu realizáciu, čo je dobré z krátkodobého hľadiska, no z dlhodobého hľadiska si treba uvedomiť, že osobné autá sú a ešte dlho budú v Trnave dominantným spôsobom dopravy. Nepokladáme preto za kvalitné súčasné riešenie, ktoré znevýhodňuje nejednu skupinu obyvateľstva Trnavy. Nami preferované riešenie cyklotrasy na Študentskej ulici je len malým kúskom celkového riešenia dopravy v Trnave, ktorá má byť plynulá a bezpečná – pre všetkých Trnavčanov bez rozdielu.
Viac

Vianočné vydanie novín OZ

December 2021

Chýbajú nám elity – spieva v jednej piesni skupina No Name. Pomenúva príčinu dnešného stavu spoločnosti, a nielen slovenskej. Elity zjednocujú, nepolarizujú. Ponúkajú produkt, viac-menej pre všetkých. Dnes, keď chýbajú, chce byť elitou kdekto, hlavne aby sa odlišoval od iných. A nech je to aj v rozpore so zdravým rozumom. Veď predsa máme slobodu a demokraciu, tak sú všetci povinní akceptovať jej myšlienkové poryvy. Problém je teda v ostatných, nie v tej samozvanej elite.

Toto všetko mi napadá, keď prechádzam popri Galérii Výklad blízko trnavskej radnice.

Máte podnet, alebo sa chcete niečo spýtať?
Chceli by ste pomôcť ako dobrovoľník?

Neváhajte a napíšte nám správu, radi každému odpovieme.

TRNAVA PRE KAŽDÉHO.

Napíšte nám