Home » Blog » Trnavská MHD suverénne posledná

Trnavská MHD suverénne posledná

Dopravná situácia vo väčších mestách je všade komplikovaná, preto sa ju kompe­tentní snažia čo najefektívnejšie riešiť. Základom týchto rie­šení je podpora mestskej hromadnej dopravy.

Je to tak aj v Amstredame, ktorý trnavská radnica často dáva za príklad. Jazdia tam trolejbusy, autobusy a veľmi zaujímavo riešené metro, ktoré slúži na presun obyvateľov z okrajových častí do centra. Nie je len podzemné, jazdí aj po povrchu. Predstava, že každé ráno nasadne každý obyvateľ Amsterdamu na bicykel a rozbehne sa do práce, je scestná. Väčšina obyvateľov miest, hlavne v našom regióne, jednoducho z rôznych dôvodov nemôže alebo nechce jazdiť na bicykli. Prečo musia byť tak brutálne obmedzovaní? Väčšina obyvateľov využíva MHD a dopravu autom.
Napr. v Nemecku, ktoré je štruktúrou krajiny a prírodnými podmienkami podobné Slovensku, ale ekonomicky vyspelejšie, podiel cyklodopravy na celkovej doprave je iba 10 %.
V zimných mesiacoch a v zlom počasí sa cyklodoprava na celkovej doprave v Trnave podieľa len minimálne. A kvôli možno len 8 % cyklistov v letných mesiacoch sa v poslednej dobe dopravná situácia komplikuje jednosmernými ulicami a nezmyselnými cyklochodníkmi. Znižuje sa prejazdnosť niektorých ulíc, vznikajú kolóny a zvyšuje sa tým objem emisií v ovzduší.
Trnava pre každého, verejná doprava, Trnavská MHD, autobusy, klimatizácia
Trnava je v oblasti podpory MHD v porovnaní s ostatnými krajskými mestami suverénne posledná. V roku 2021 mala 34 autobusov, z toho 8 nových dieselových s klimatizáciou len pre šoféra. Ešte za predchádzajúceho vedenia sa zakúpili zelené – ekologické autobusy na LPG. Za súčasného primátora, ktorý sa neustále stavia do pózy ekologického aktivistu, sa nakúpili autobusy s dieselovými motormi! Nepochopiteľné riešenie.

Po tlaku verejnosti, sa klimatizácia do MHD dodatočne domontovala. Samozrejme za výrazne vyššie náklady.

Každé mesto sa snaží v autobusoch vytvoriť čo najväčší komfort, aby ľudia mali motiváciu do nich prestúpiť z áut. Takýmto komfortom je aj klimatizácia pre cestujúcich, aby sa nepotili v rozhorúčenom autobuse. Dokonca by sa mohli prísť v horúcich dňoch do autobusu ochladiť. Nové autobusy, zakúpené prednedávnom, však boli neklimatizované; klimatizácia sa tam, po obrovskom tlaku laickej i odbornej verejnosti, dodatočne domontovala v tomto roku. Samozrejme, za výrazne vyššie náklady, ako keby bola súčasťou nového autobusu. Takto sa hospodári s našimi trojnásobne zvýšenými daňami.
Trnava bola v roku 2021 na úplnom chvoste medzi krajskými mestami v podiele klimatizovaných autobusov.
Podobne je to aj vo výdavkoch na MHD v prepočte na obyvateľa. Za minulý rok to v Trnave bolo 36,28 €, kým napr. v Banskej Bystrici viac ako 95 € a v Bratislave dokonca necelých 209 €.
Trnava pre každého, verejná doprava, Trnavská MHD, autobusy, klimatizácia
Až 68 % cestujúcich hodnotí stav MHD v Trnave ako katastrofálny, 12 % ako nedostatočný a zvyšok ako priemerný alebo dobrý (zdroj: Martin Šulek: Návrh riešenia problematiky MHD Trnava pomocou parciálnych trolejbusov). Tomu, samozrejme, zodpovedá aj efektivita prepravy, ktorá je veľmi nízka – 11,9 %.
To je oblasť, v ktorej sa dá napredovať najjednoduchšie a najrýchlejšie. Ak to doterajšie vedenie mesta za dve volebné obdobia nepochopilo, asi nemá význam dávať mu ďalšiu príležitosť.

(KK)

TPK, člen, Karol Križan
Ing. Karol Križan