doprava - MHD

Doprava

životné prostredie

Životné prostredie

TPK - Bezpečnosť

Bezpečnosť

šport a kultúra

Šport a kultúra

Volebný program

Doprava

 • rekonštrukcia a lepšia prejazdnosť hlavných dopravných tepien
 • budovanie záchytných parkovísk, jednopodlažných parkovísk a parkovacích domov
 • modernizácia a zefektívnenie mestskej autobusovej dopravy s výhodami pre Trnavčanov
 • zavedenie Karty Trnavčana ako prostriedok pre zvýhodnenie obyvateľov Trnavy (zdieľané bicykle, mestská autobusová doprava, parkovanie, športové a kultúrne podujatia, …)
 • rozširovanie cyklodopravy smerom von z mesta v spolupráci s VÚC a okolitými obcami
 • zintenzívnime spoluprácu mesta a štátnej správy s cieľom dobudovať južný obchvat a zabezpečiť výstavbu protihlukovej steny od rýchlostnej cesty R1 pri Modranke

Sociálne a bezpečné mesto pre všetkých

 • zrušenie dane z nehnuteľností pre dôchodcov a ZŤP
 • výstavba nájomných mestských bytov
 • budovanie špecializovaných zariadení pre seniorov
 • zlepšenie nočného osvetlenia sídliskových častí
 • vytvorenie komisie pre neprispôsobivých občanov a obnova práce s obyvateľmi zo sociálne slabšieho prostredia

Doprava

 • rekonštrukcia a lepšia prejazdnosť hlavných dopravných tepien
 • budovanie záchytných parkovísk, jednopodlažných parkovísk a parkovacích domov
 • modernizácia a zefektívnenie mestskej autobusovej dopravy s výhodami pre Trnavčanov
 • zavedenie Karty Trnavčana ako prostriedok pre zvýhodnenie obyvateľov Trnavy (zdieľané bicykle, mestská autobusová doprava, parkovanie, športové a kultúrne podujatia, …)
 • rozširovanie cyklodopravy smerom von z mesta v spolupráci s VÚC a okolitými obcami

Sociálne a bezpečné mesto pre všetkých

 • prehodnotíme výšku dane z nehnuteľnosti
 • výstavba nájomných mestských bytov
 • budovanie špecializovaných zariadení pre seniorov
 • zlepšenie nočného osvetlenia sídliskových častí
 • vytvorenie komisie pre neprispôsobivých občanov a obnova práce s obyvateľmi zo sociálne slabšieho prostredia

Práca a život v Trnave

 • vytvorenie platformy pre vzájomne výhodnú spoluprácu mesta a akademickej pôdy s podnikateľmi a najväčšími zamestnávateľmi mesta za účelom skvalitnenia života a infraštruktúry mesta a vytvorenia nových investičných a pracovných príležitostí
 • rozšírenie kapacít jaslí a škôlok
 • rekonštrukcia a budovanie detských ihrísk
 • rekonštrukcia a budovanie športovísk
 • dôstojná a reálna komunikácia vedenia
  mesta s obyvateľmi Trnavy

Životné prostredie

 • budovanie a modernizácia zberných dvorov a polopodzemných kontajnerov
 • energetické zhodnotenie odpadov na skládke komunálneho odpadu – vybudovanie „Liquidky“ odpadu
 • humanizácia sídlisk
 • budovanie oddychových zón – revitalizácia Kamenného mlyna
 • budovanie samostatných zón pre psíčkarov

Práca a život v Trnave

 • vytvorenie platformy pre vzájomne výhodnú spoluprácu mesta a akademickej pôdy s podnikateľmi a najväčšími zamestnávateľmi mesta za účelom skvalitnenia života a infraštruktúry mesta a vytvorenia nových investičných a pracovných príležitostí
 • rozšírenie kapacít jaslí a škôlok
 • rekonštrukcia a budovanie detských ihrísk
 • rekonštrukcia a budovanie športovísk
 • dôstojná a reálna komunikácia vedenia
  mesta s obyvateľmi Trnavy

Životné prostredie

 • budovanie a modernizácia zberných dvorov a polopodzemných kontajnerov
 • energetické zhodnotenie odpadov na skládke komunálneho odpadu – vybudovanie „Liquidky“ odpadu
 • humanizácia sídlisk
 • budovanie oddychových zón – revitalizácia Kamenného mlyna
 • budovanie samostatných zón pre psíčkarov
pracovné miesta

Pracovné miesta

doprava - MHD

Doprava