Home » Blog » Trnava zažíva kultúrnu revolúciu

Trnava zažíva kultúrnu revolúciu

Aj keď titulok môže vyznievať obdivne, jeho význam v historickom kontexte nesignalizuje nič dobré.
Kultúrna revolúcia bola politická kampaň v Číne zorganizovaná v rokoch 1965 – 1969 skupinou okolo Mao Ce-tunga za pomoci armády, bezpečnosti a mládeže (červené gardy). Znamenala čistky v armáde, komunistickej strane, štátnom aparáte a hospodársky chaos, kultúrne škody a takisto veľké straty na intelektuálnom potenciáli krajiny. Kampaň bola zameraná proti štyrom prežitkom – starému mysleniu, kultúre, obyčajom a návykom. Toľko informácie, dostupné vo Wikipédii.
Už dlhšie badať, že súčasné vedenie mesta Trnava nemá vzťah k jeho bohatej histórii a tradíciám. Najvypuklejšie sa to prejavilo nedávno pri zavedení nového loga mesta, ktoré stálo nemalé zdroje z našich vysokých daní. Nijako nekorešponduje s historickým erbom mesta, jeho zavedenie možno považovať za súčasť sofistikovaného procesu, smerujúceho k vymazaniu historického povedomia Trnavčanov o svojom meste. V meste, kde sa žije kráľovsky, a to najmä jeho vedeniu z trojnásobne zvýšenej dane z nehnuteľnosti, máme nového kráľa, ktorého na sociálnych sieťach horlivo adoruje armáda jeho priaznivcov, ale aj podriadených, lebo keby tak nerobili, stratili by jeho priazeň a prípadné benefity, ktoré z toho vyplývajú.
„Mesto Trnava plánuje radikálne zmeniť podobu doteraz zaužívaného jarmoku, ktorý sa pravidelne organizuje v septembri. Čo sa týka bežných predajných stánkov, ktoré vždy lemovali Paulínsku, okolie obchodného domu Jednota či Dolné bašty, tie by mali z podujatia zmiznúť úplne. Zostať majú iba remeselníci, najmä tí, ktorí vedia predviesť aj niečo zo svojej výroby“ – dozvedeli sme v júni z portálu MY Trnava. Remeselníci na Tradičnom trnavskom jarmoku nechýbali pred radnicou najmenej od roku 2000 a vždy boli jeho oživením. Popri nich si však návštevníci jarmoku mohli vybrať aj z ďalšieho ponúkaného sortimentu od rôznych predajcov. Kto nechcel, nenakupoval. Ale prečo brať možnosť tisíckam ostatných?

Mesto bude jarmok dotovať sumou 61-tisíc eur. To je skutočne v takej dobrej finančnej kondícii?
Asi to obyvatelia Trnavy vykryjú na poplatkoch.

V rozpočte tohtoročného jarmoku sú naplánované príjmy 123-tisíc eur a výdavky 184-tisíc eur, mesto ho teda bude dotovať sumou 61-tisíc eur. To je skutočne v takej dobrej finančnej kondícii, že si môže dovoliť odmietnuť viac než stotisícový zisk z jarmoku, a ešte na tento účel vynakladať ďalšie desiatky tisíc eur? Asi mu to obyvatelia Trnavy vykryjú na rôznorodých poplatkoch, ktoré rastú, ako keby ich niekto polieval.

V záverečných účtoch mesta od roku 2016 nájdete v súvislosti s Tradičným trnavským jarmokom tieto položky (v €):

Rok Výdavky Príjmy
(z prenájmu priestorov)
2016 98 173 187 535
2017 59 897 183 028
2018 57 594 192 300
2019 56 098 195 402
Výnosy za jednotlivé roky teda boli 89 362, 123 131, 134 706 a 139 304 €. Dnes tieto zdroje mesto nepotrebuje??? Zrejme ich má dostatok z už spomínaných poplatkov, a tiež z eurofondov, prípadne sa spolieha na to, že ich odtiaľ dostane; už sa však neraz stalo, že očakávané peniaze neprišli. Ale žiadny problém: vizualizácie na sociálnych sieťach potrebné množstvo ľudí zaujali, a úspech je zaručený.
Takže jarmok nám pravdepodobne postupne nahradia rôzne foodfesty; čo tam po uspokojení a názore tisícok ďalších obyvateľov Trnavy a okolia… Pán kráľ rozhodol, že budeme konečne svetoví, a nie provinční. Alebo nie? Najvyšší čas povedať, že kráľ je nahý.
(PV)