TPK, líder, Braňo Baroš

profesia:

podnikateľ v oblasti strojárstva

„Sme jedno mesto a jeden tím.“
X
Ing. Braňo
BAROŠ
líder občianského združenia

Som Braňo Baroš, mám 48 rokov, v tomto meste som sa narodil a prežil väčšinu svojho života. Trnava bola a je pre mňa mesto s nádhernou históriou a obrovským potenciálom.

Po mnohých debatách s kolegami sme sa rozhodli aktívne zapojiť do života v našom meste a založiť občianske združenie Trnava pre každého. Názov sme vybrali ako záväzok voči všetkým Trnavčanom. Mesto sa musí rozvíjať všestranne, a nie iba ku prospechu niektorých záujmových skupín.

Dlhodobo vnímame, že neexistuje reálna diskusia o dôležitých krokoch vedenia mesta. Sme pripravení takúto diskusiu iniciovať a aktívne sa do nej aj zapojiť. Ak chýba diskusia, logicky dochádza k rozdeleniu verejnosti na fanúšikov a odporcov krokov, ktoré primátor a zastupiteľstvo robí.

Dnes je Trnava rozdelená, ako nikdy predtým, a stále častejšie sa dejú veci, ktoré túto polarizáciu prehlbujú. Začalo to zvýšením mestských daní, pokračovalo zvýšením cien parkovného, budovaním cyklotrás na nevhodných miestach, bezhlavým výrubom stromov, minimálnou starostlivosťou o zeleň, a mohli by sme pokračovať ...

Prieskum nám potvrdil, čo v podstate všetci dobre vieme. Doprava a parkovanie sú problém, ktorý v Trnave vyvoláva najviac emócií. Našim cieľom je hľadať a ponúkať riešenia, ktoré vytvoria súlad medzi cyklistami, chodcami a vodičmi.

Chceme zamerať aj na efektívne zvýšenie počtu parkovacích miest, na rozumný rozvoj cyklotrás, vyladenie grafikonu MHD a bezpečné, široké chodníky pre chodcov.

V neposlednom rade, mesto Trnava musí vyvinúť čo najväčšie a najefektívnejšie úsilie na dostavanie južného obchvatu a  vyriešiť tak gradujúci problém s prejazdom cez hlavné tepny nášho mesta.

Je najvyšší čas začať s kontrolou výkonu verejnej moci mesta Trnava. Nie je možné podmieňovať rozvoj mesta zvyšovaním finančného zaťaženia obyvateľov. Budeme pomenúvať problémy, prinášať podnety, návrhy a riešenia v záujme čo najlepšieho rozvoja Trnavy. Uvítame ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie v Trnave a dokážu prísť s nápadmi, ako skvalitniť život v našom meste.

Aby sa Trnava stala príjemným miestom pre každého jej obyvateľa.

Trnava, to sme my všetci. Ľudia z centra, z Družby, Vodárne, z Linčianskej, Kopánky, Prednádražia, a aj z Modranky. Trnava sú cyklisti, motorkári, vodiči áut, Trnava sú mladí, starí, chudobní a bohatí,

Trnava sme my všetci.

Dámy a páni, Trnava  prekaždého, to je „jedno mesto a jeden tím.“ Tím ľudí, ktorí sa rozhodli, že budú v meste slúžiť všestranne a na osoh nám všetkým.

Viac

Volebný obvod č.1 - Trnava STRED

Sladovnícka, Hlboká, Rybníková, Šrobárová, Terézie Vansovej, Jána Bottu. Špíglsál a sídlisko Ľ. Podjavorinovej. 

TPK, líder, Braňo Baroš

Braňo Baroš

líder občianskeho združenia

Braňo Baroš

Braňo Baroš

48 rokov, Trnava – stred

Som Braňo Baroš, mám 48 rokov, v tomto meste som sa narodil a prežil väčšinu svojho života. Trnava bola a je pre mňa mesto s nádhernou históriou a obrovským potenciálom.

Po mnohých debatách s kolegami sme sa rozhodli aktívne zapojiť do života v našom meste a založiť občianske združenie Trnava pre každého. Názov sme vybrali ako záväzok voči všetkým Trnavčanom. Mesto sa musí rozvíjať všestranne, a nie iba ku prospechu niektorých záujmových skupín.

lhodobo vnímame, že neexistuje reálna diskusia o dôležitých krokoch vedenia mesta. Sme pripravení takúto diskusiu iniciovať a aktívne sa do nej aj zapojiť. Ak chýba diskusia, logicky dochádza k rozdeleniu verejnosti na fanúšikov a odporcov krokov, ktoré primátor a zastupiteľstvo robí.

Dnes je Trnava rozdelená, ako nikdy predtým, a stále častejšie sa dejú veci, ktoré túto polarizáciu prehlbujú. Začalo to zvýšením mestských daní, pokračovalo zvýšením cien parkovného, budovaním cyklotrás na nevhodných miestach, bezhlavým výrubom stromov, minimálnou starostlivosťou o zeleň, a mohli by sme pokračovať ...

Prieskum nám potvrdil, čo v podstate všetci dobre vieme. Doprava a parkovanie sú problém, ktorý v Trnave vyvoláva najviac emócií. Našim cieľom je hľadať a ponúkať riešenia, ktoré vytvoria súlad medzi cyklistami, chodcami a vodičmi.

Chceme zamerať aj na efektívne zvýšenie počtu parkovacích miest, na rozumný rozvoj cyklotrás, vyladenie grafikonu MHD a bezpečné, široké chodníky pre chodcov.

V neposlednom rade, mesto Trnava musí vyvinúť čo najväčšie a najefektívnejšie úsilie na dostavanie južného obchvatu a  vyriešiť tak gradujúci problém s prejazdom cez hlavné tepny nášho mesta.

Je najvyšší čas začať s kontrolou výkonu verejnej moci mesta Trnava. Nie je možné podmieňovať rozvoj mesta zvyšovaním finančného zaťaženia obyvateľov. Budeme pomenúvať problémy, prinášať podnety, návrhy a riešenia v záujme čo najlepšieho rozvoja Trnavy. Uvítame ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie v Trnave a dokážu prísť s nápadmi, ako skvalitniť život v našom meste.

Aby sa Trnava stala príjemným miestom pre každého jej obyvateľa.

Trnava, to sme my všetci. Ľudia z centra, z Družby, Vodárne, z Linčianskej, Kopánky, Prednádražia, a aj z Modranky. Trnava sú cyklisti, motorkári, vodiči áut, Trnava sú mladí, starí, chudobní a bohatí,

Trnava sme my všetci.

Dámy a páni, Trnava  prekaždého, to je „jedno mesto a jeden tím.“ Tím ľudí, ktorí sa rozhodli, že budú v meste slúžiť všestranne a na osoh nám všetkým.

TPK, člen, Jana Fridrichová

MUDr. Jana Fridrichová

zástupkyňa pre zdravotníctvo

MUDr. Jana Fridrichová
Univerzálnym liekom na vlastnú bolesť je pomáhať iným.

MUDr. Jana Fridrichová,

55 rokov, Trnava – stred

zástupkyňa pre zdravotníctvo

Narodená v Trnave. V súčasnosti pracuje ako lekár- špecialista a odborný garant súkromnej kliniky v Bratislave a zároveň ako lekár súkromného nefrodializačného strediska v Senici. LFUK v Bratislave v študijnom odbore všeobecné lekárstvo ukončila rigoróznymi skúškami v roku 1990, postupne získala kvalifikačné atestácie v troch medicínskych odboroch - vnútorné lekárstvo 1.st, všeobecné lekárstvo 1. st, nadstavbová atestácia v odbore urgentná medicína a v rámci Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii na Katedre manažmentu absolvovala kvalifikačnú špecializáciu v odbore Zdravotnícky manažment financovanie.

V rokoch 1997 - 2008 pracovala v riadiacich funkciách Zdravotnej záchrannej služby. Vykonávala činnosti v súvislosti s funkciou štátnej obvodnej lekárky Okresného úradu aj ako odborný referent Odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Trnavského samosprávneho kraja. Bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebných obdobiach 2010-2014 a 2014-2018, v rámci ktorých bola o.i. členom komisie sociálnej a zdravotnej a členom Riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogová prevencia.

V tíme Trnava pre každého pôsobí ako zástupca pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť.

TPK, člen, Karol Pavelka

Ing. Karol Pavelka

programový manažér

Ing. arch. Ing. Karol Pavelka

Ing. Karol Pavelka,

38 rokov, Trnava - stred

Vyrastal a celý život prežil v Trnave. Vyštudoval Gymnázium Jána Hollého a po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 15 rokov venuje implementácii projektov financovaných z eurofondov. Svoje skúsenosti a prax z tejto oblasti by rád využil pri rozvoji mesta v rôznych oblastiach v prospech všetkých občanov mesta Trnava.

TPK, člen, Ladislav Šurina

Ing. Ladislav Šurina

ekonomický a personálny manažér

Ladislav Šurina

Ladislav Šurina

44 rokov, Trnava – stred

Rodený Trnavčan, ktorý so svojou rodinou celý život žije v Trnave. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, Národohospodársku fakultu v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako zástupca riaditeľa pre ekonomiku a riadenie národných projektov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Chcem sa zaslúžiť o spravodlivé a rozumné riadenie mesta, ktoré bude nie len užitočné, ale aj transparentné pre svojich občanov. Záleží mi na otvorenosti, na tom, aby ľudia mali priestor pýtať sa otázky a dostávať odpovede ohľaduplné k ich názorom. Verím v silu obojstrannej spolupráce.

TPK, člen, Marek Bobko

Ing. Marek Bobko

Ing. Marek Bobko

Ing. Marek Bobko,

48 rokov, Trnava – stred

Rodený Trnavčan. Pracuje ako riaditeľ Útvaru kvality a environmentu v trnavskom podniku, zároveň je inštruktorom sebaobrany Krav Maga.

Vyštudoval STU-MTF Trnava (Inžinierstvo kvality produkcie), je certifikovaným inštruktorom sebaobrany systému Krav Maga Global.

Pracuje 20 rokov ako manažér kvality a zároveň učí sebaobranu študentov Trnavy a okolia. V tíme Trnava pre každého od jeho založenia pomáha pri všetkých aktivitách.

Fotografia člena - Ing. Ladislav Šurina

Ing. Ladislav Šurina

člen

Ladislav Šurina

Ladislav Šurina

44 rokov, Trnava – stred

Rodený Trnavčan, ktorý so svojou rodinou celý život žije v Trnave. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú, Národohospodársku fakultu v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako zástupca riaditeľa pre ekonomiku a riadenie národných projektov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Chcem sa zaslúžiť o spravodlivé a rozumné riadenie mesta, ktoré bude nie len užitočné, ale aj transparentné pre svojich občanov. Záleží mi na otvorenosti, na tom, aby ľudia mali priestor pýtať sa otázky a dostávať odpovede ohľaduplné k ich názorom. Verím v silu obojstrannej spolupráce.

Fotografia člena - Ing. Karol Pavelka

Ing. Karol Pavelka

člen

Ing. arch. Ing. Karol Pavelka

Ing. Karol Pavelka,

38 rokov, Trnava - stred

Vyrastal a celý život prežil v Trnave. Vyštudoval Gymnázium Jána Hollého a po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 15 rokov venuje implementácii projektov financovaných z eurofondov. Svoje skúsenosti a prax z tejto oblasti by rád využil pri rozvoji mesta v rôznych oblastiach v prospech všetkých občanov mesta Trnava.

MUDr. Jana Fridrichová

zástupkyňa pre zdravotníctvo

MUDr. Jana Fridrichová
Univerzálnym liekom na vlastnú bolesť je pomáhať iným.

MUDr. Jana Fridrichová,

55 rokov, Trnava – stred

zástupkyňa pre zdravotníctvo

Narodená v Trnave. V súčasnosti pracuje ako lekár- špecialista a odborný garant súkromnej kliniky v Bratislave a zároveň ako lekár súkromného nefrodializačného strediska v Senici. LFUK v Bratislave v študijnom odbore všeobecné lekárstvo ukončila rigoróznymi skúškami v roku 1990, postupne získala kvalifikačné atestácie v troch medicínskych odboroch - vnútorné lekárstvo 1.st, všeobecné lekárstvo 1. st, nadstavbová atestácia v odbore urgentná medicína a v rámci Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii na Katedre manažmentu absolvovala kvalifikačnú špecializáciu v odbore Zdravotnícky manažment financovanie.

V rokoch 1997 - 2008 pracovala v riadiacich funkciách Zdravotnej záchrannej služby. Vykonávala činnosti v súvislosti s funkciou štátnej obvodnej lekárky Okresného úradu aj ako odborný referent Odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Trnavského samosprávneho kraja. Bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebných obdobiach 2010-2014 a 2014-2018, v rámci ktorých bola o.i. členom komisie sociálnej a zdravotnej a členom Riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogová prevencia.

V tíme Trnava pre každého pôsobí ako zástupca pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť.

Naše riešenia pre mestskú časť STRED – 1

 • rekonštrukcia Paulínskej ulice s vybudovaním trvalého mestského trhu
 • revitalizácia Rybníkovej ulice
 • zrušenie dopravných zmien v časti Špíglsál
 • dobudovanie parkovacích státí na Halenárskej ulici pred VšZP
 • vybudovanie záchytného parkovacieho domu pre centrum mesta

Volebný obvod č.2 - Trnava ZÁPAD

Podnádražie, Za traťou

TPK, člen, Mária Bullová

Ing. Mária Bullová

manažérka

Maria Bullova

Ing. Mária Bullová

35 rokov , Trnava - Západ

manažér

Narodená v Trnave.

Ukončila Strednú odbornú školu poľnohospodárstva v Trnave v odbore agromanažment. Vyštudovala Vysokú školu Bankovní institut Praha v odbore financie.

Od ukončenia štúdia už viac ako 11 rokov pracuje ako manažérka pre súkromnú spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu v oblasti komunálnej hygieny, sadových úprav pre mestá, obce a priemyselné podniky. Ďalej sa venuje stavebnej činnosti a realizáciám.

Svoju prácu berie zodpovedne a preto verí, že so svojimi skúsenosťami bude pre Trnavu prínosom.

V tíme, Trnava pre každého, pôsobí ako člen pre oblasť životného prostredia, ochrany, tvorby a údržby zelene a komunálnej hygieny.

TPK, člen, Kashif Butt

Ing. Kashif Butt

sales manager

Ing. Kashif Butt

Ing. Kashif Butt,

52 rokov, Trnava – západ

sales engineer pre východnú Európu

Pracuje ako Sales Engineer zahraničnej strojárenskej výrobnej firmy pre východnú Európu. Študoval na strojárenskej fakulte MTF v Trnave. Pracoval na obecnom úrade na pozícii office manager. Dlhé roky pôsobil v odbore radiačná ochrana ako výrobca aj konzultant. Je zakladateľom a realizátorom projektov v združení Poors Care.
V tíme Trnava pre každého pôsobí ako zástupca pre menšiny.

TPK, člen, Ján Jobb

Ing. Ján Jobb

environmentálny a športový manažér

Ing. Ján Jobb
Čistejšia a zdravšia Trnava.

Ing. Ján Jobb,

58 rokov, Trnava – Západ

zástupca pre životné prostredie a šport

Rodený Trnavčan. Vyštudovaný strojný inžinier.
V celom svojom profesnom živote pracoval a stále pracuje ako vedúci oddelenia environmentalistiky v priemyselných podnikoch.

V rokoch 2006-2010 bol mestským poslancom a zároveň predsedom Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt a členom Bytovej komisie.

Od roku 2015 je ako neposlanec členom Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve a od roku 2017 ako neposlanec aj členom Komisie pre životné prostredie a rozvoj vidieka pri VÚC Trnava.

Od svojich 25 rokov života bol funkcionárom vo viacerých športových kluboch.
Riadi sa heslom „čisté a zdravé mesto“ - k jeho prioritám patrí oblasť ochrany životného prostredia a oblasť športu. V oblasti ekológie sa zameriava na optimalizáciu odpadového hospodárstva v našom meste a podporovanie projektov na zmiernenie dopadu klimatických zmien. V oblasti športu ako predseda športového klubu chce vytvárať podmienky na športovanie zdravej sebavedomej mládeže a podporovať projekty na rozvoj športovej infraštruktúry pre rekreačný a výkonnostný šport obyvateľov nášho mesta.

V tíme Trnava pre každého pôsobí ako zástupca pre životné prostredie a šport.

TPK, člen, Martin Martinkovič

Martin Martinkovič

manažér

Martin Martinkovic

Martin Martinkovič

41 rokov, Trnava – západ

Manažér v stavebníctve

Rodený Trnavčan. Absolvoval štúdium na strednej priemyselnej škole strojníckej v technickom a informačnom odbore v Trnave. Kvôli zdokonaľovaniu sa v cudzom jazyku a túžbe po skúsenostiach v zahraničí presťahoval sa do Nemecka kde žil a pracoval 2 roky. Od roku 2006 pôsobil ako vedúci manažérov pre slovenskú sieť Multiplexov pre pobočky v Trnave. V roku 2017 začal pracovať ako riaditeľ pobočky stavebnej a obchodnej firmy v Bratislave. V súčasnosti sa venuje interiérovému dizajnu, spolupráci s architektami a stavebnými firmami. Mladosť a detstvo prežil v trnavskej štvrti Staré mesto, Špíglsál a v súčasnosti býva v mestskej časti Prednádražie.

Ing. Mária Bullová

člen

Maria Bullova

Ing. Mária Bullová

35 rokov , Trnava - Západ

manažér

Narodená v Trnave.

Ukončila Strednú odbornú školu poľnohospodárstva v Trnave v odbore agromanažment. Vyštudovala Vysokú školu Bankovní institut Praha v odbore financie.

Od ukončenia štúdia už viac ako 11 rokov pracuje ako manažérka pre súkromnú spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu v oblasti komunálnej hygieny, sadových úprav pre mestá, obce a priemyselné podniky. Ďalej sa venuje stavebnej činnosti a realizáciám.

Svoju prácu berie zodpovedne a preto verí, že so svojimi skúsenosťami bude pre Trnavu prínosom.

V tíme, Trnava pre každého, pôsobí ako člen pre oblasť životného prostredia, ochrany, tvorby a údržby zelene a komunálnej hygieny.

Martin Ješko

Martin Ješko

člen

Martin Ješko

Martin Ješko,

49 rokov, Trnava - západ

člen     

V Trnave žije od svojho narodenia v roku 1973. Absolvoval strednú strojnícku školu s maturitou. Po skončení školy pracoval v EBO Jaslovské Bohunice a VYZ Jaslovské Bohunice ako technik civilnej obrany a ako referent likvidácie odpadov. Neskôr pracoval ako vedúci predajne MORA Slovakia. Posledných 20 rokov pracuje v súkromnom sektore ako predajca a dovozca ojazdených vozidiel. Spoločnosť Auto Ješko s.r.o. je už 10 rokov na trhu a má veľa spokojných zákazníkov. Má certifikát o absolvovaní vzdelávania v sektore Poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Ján Jobb

Ing. Ján Jobb

zástupca pre životné prostredie a šport

Ing. Ján Jobb
Čistejšia a zdravšia Trnava.

Ing. Ján Jobb,

58 rokov, Trnava – Západ

zástupca pre životné prostredie a šport

Rodený Trnavčan. Vyštudovaný strojný inžinier.
V celom svojom profesnom živote pracoval a stále pracuje ako vedúci oddelenia environmentalistiky v priemyselných podnikoch.

V rokoch 2006-2010 bol mestským poslancom a zároveň predsedom Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt a členom Bytovej komisie.

Od roku 2015 je ako neposlanec členom Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve a od roku 2017 ako neposlanec aj členom Komisie pre životné prostredie a rozvoj vidieka pri VÚC Trnava.

Od svojich 25 rokov života bol funkcionárom vo viacerých športových kluboch.
Riadi sa heslom „čisté a zdravé mesto“ - k jeho prioritám patrí oblasť ochrany životného prostredia a oblasť športu. V oblasti ekológie sa zameriava na optimalizáciu odpadového hospodárstva v našom meste a podporovanie projektov na zmiernenie dopadu klimatických zmien. V oblasti športu ako predseda športového klubu chce vytvárať podmienky na športovanie zdravej sebavedomej mládeže a podporovať projekty na rozvoj športovej infraštruktúry pre rekreačný a výkonnostný šport obyvateľov nášho mesta.

V tíme Trnava pre každého pôsobí ako zástupca pre životné prostredie a šport.

Naše riešenia pre mestskú časť ZÁPAD – 2

 • vybudovanie cestného prepojenia Prednádražia s Bratislavskou cestou a následného prepojenia Kamennej cesty, Ružindolskej, Suchovskej a Trstínskej
 • revitalizácia parku Janka Kráľa
 • revitalizácia Kamenného mlyna na atraktívnu oddychovú zónu, vrátane prírodného kúpaliska
 • alternatívne riešenie parkovacích garáží
 • zastavenie plánovaného zahusťovania uprostred už jestvujúcej zástavby
 • vybudovanie samostatného okrsku mestskej polície pre zvýšenie bezpečnosti

Volebný obvod č.3 - Trnava SEVER

Kopánka, Zátvor, Vodáreň

TPK, člen, Milan Hejduk

MUDr. Milan Hejduk

zubný lekár

Milan Hejduk

MUDr. Milan Hejduk

55 rokov, Trnava - Sever

zubný lekár

Narodený v Trnave, do roku 2007 býval na Spiegelsali pri stanici, od roku 2007 žije na Kopánke.

Od ukončenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1991 pracuje ako yubný lekár. V rokoch 1992 až 2000 bol aktívnym členom orgánov Slovenskej komory zubných lekárov a Regionálnej komory zubných lekárov v Trnave. Má záujem o verejný život v Trnave, o zlepšenie života, zdravia a vzťahov obyvateľov Trnavy.

TPK, člen, Martina Púchla

Martina Puchlá

regionálna obchodná zástupkyňa

Fotografia Martina Puchlá

Martina Puchlá

42 rokov, Trnava - Sever

Narodená v Trnave. Pracujem ako regionálna obchodná zástupkyňa, ktorá vedie team ľudí v oblasti distribúcie tlače.

Nie je mi jedno verejne dianie v rodnom meste, preto sa aktívne zapájam do komunikácie s obyvateľmi.

Vždy ma zaujímali sociálne témy. Moje hodnoty sú vzájomná tolerancia a spolupatričnosť.

Verím, že spolu dokážeme spojiť Trnavu.

Naše riešenia pre mestskú časť SEVER – 3

 • parkovací dom Na hlinách
 • regulácia dopravy a parkovania na sídlisku Vodáreň z dôvodu prítomnosti spoločnosti VUJE, a.s., a polohy hlavného vstupu ZŠ Atómová
 • prehodnotenie dopravného riešenia na Kukučínovej a Hajdóczyho ulici podľa názoru väčšinovej časti obyvateľov
 • križovatku Námestia Slovenského učeného tovarišstva zo smeru ulice Jána Hlubíka, Špačinská cesta a Saleziánska ulica riešiť formou okružnej križovatky
 • revitalizácia zelene a parku Námestia Slovenského učeného tovarišstva
 • nakoľko veľa domov na Kopánke nemá možnosť vjazdu do dvora, budeme sa zasadzovať za udelenie výnimky mestom – ponechať parkovanie na časti chodníkov, t. j. ponechať súčasný stav parkovania
 • rekonštrukcia domu kultúry „U Kubáňa“ – využitie pre klub mladých a zároveň aj pre dôchodcov, zriadenie vývarovne pre dôchodcov

Volebný obvod č.4 - Trnava Východ

Družba, Hlboká, Vozovka

TPK, člen, Matej Strapák

Matej Strapák

športovec

Matej Strapák

Matej Strapák,

28 rokov, Trnava- východ

šport

Rodený Trnavčan. V 6 rokoch začal hrávať futbal a vášeň pre tento šport mu zostala až doteraz. Navštevoval základnú školu K. Máhra a športové gymnáziu J. Herdu v Trnave. Všetok svoj voľný čas zasvätil futbalu, ako brankár bol súčasťou kádra FC Spartak Trnava, kde si pripísal aj zopár ligových štartov. Momentálne pôsobí v Rakúsku v nižšej súťaži.
V tíme Trnava pre každého pôsobí v oblasti športu.

TPK, člen, Michal Téglaš

Michal Tégláš

mechanik

Michal Téglaš

Michal Tégláš

41 rokov, Trnava - Východ

Pracujem ako mechanik vo firme Johns Manville. Som vyučený umelecký kováč-zámočník v remesle som pracoval skoro 22 rokov.

"Malý Rím" milujem kvôli bohatej histórii. Prežil som veľký kus života v centre mesta. Priniesol som Trnavčanom iný pohľad na krásu Trnavy mojimi očami a "netradičnými" fotkami. Rád komunikujem s ľuďmi.

TPK, člen, Peter Klenovský

Mgr. Peter Klenovský

zástupca pre sociálnu oblasť

Mgr. Peter Klenovský

Mgr. Peter Klenovský,

zástupca pre sociálnu oblasť

Naše riešenia pre mestskú časť VÝCHOD – 4

 • vybudovanie atrakcií a oddychových zón pre deti a mládež na ihrisku Lokomotívy
 • kruhový objazd na Clementisovej medzi Kauflandom a Lidlom
 • modernizácia kúpaliska Castiglione
 • revitalizovať a rozširovať zelené plochy
 • vybudovať ohradené venčovisko na Hlbokej s prekážkami pre psov
 • vybudovať záchytné parkovisko

Volebný obvod č.5 - Trnava JUH

Linčianska, Tulipán, Tamaškovičova

Fotografia Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček PhD.

Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček PhD.

dôchodca

Jaroslav Holeček

Jaroslav Holeček ,

66 rokov, Trnava - Juh

Je rodený a roduverný Trnavčan. Má 2 synov, tiež Trnavčanov. Vyštudoval elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Celý svoj aktívny život pracoval v automobilovom priemysle. Najprv 10 rokov v TAZ Trnava a ďalších 30 rokov v koncerne Volkswagen.

Ako 27 ročný sa stal riaditeľom SOU strojárskeho pri TAZ Trnava, 35 ročný prešiel pracovať do Volkswagenu Slovakia, kde bol členom predstavenstva a personálnym riaditeľom v Bratislave. V rovnakej funkcii 8 rokov pôsobil v závodoch Volkswagenu v Portugalsku a v Rusku. V rokoch 2012 – 2018 bol prezidentom a viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR, súčasne až do roku 2021 tiež pedagógom na MTF STÚ v Trnave. Jednou z dominantných priorít jeho profesionálnej činnosti bola a stále je transformácia stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania pre potreby praxe.

Svoje celoživotné skúsenosti chce využiť na ďalší rozvoj jeho rodného mesta.

TPK, člen, Miloš Krištofík

PhDr. Miloš Krištofík

podnikateľ

PhDr. Miloš Krištofík

PhDr. Miloš Krištofík

56 rokov, Trnava - Juh

zástupca pre dopravu a priemysel

Narodený v Trnave, ženatý, dve deti.
Ukončené vzdelanie SPŠ dopravná, UCM – filozofická fakulta.

V rokoch 1990 – 2001 pracoval v súkromnej sfére v zahraničí, od 2001 pôsobí ako podnikateľ. Voľný čas venuje poľovníctvu, je funkcionárom v Slovenskom streleckom zväze. Tridsať rokov sa venuje historickým vozidlám v rôznych riadiacich funkciách. Je renovátor aj dlhoročný organizátor augustových stretnutí veteránov v centre Trnavy a jej okolí.

Dlhodobo má záujem o veci verejné. V rokoch 2010-2014 pôsobil ako poslanec MZ. Začal riešiť problémy s neprispôsobivými občanmi mesta. Venoval sa aj dopravnej infraštruktúre Trnavy. Preto je v tíme Trnava pre každého ako zástupca pre dopravu.

TPK, člen, Karol Križan

Ing. Karol Križan

marketingový riaditeľ

Karol Kližan
Podporujem malých podnikateľov.

Ing. Karol Križan,

57 rokov, Trnava -Juh

marketingový riaditeľ

Rodený Trnavčan. Pracuje ako riaditeľ marketingu v trnavskom výrobnom podniku. Marketing vyštudoval na Vysoké škole podnikání v Ostrave a na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Aktívne sa zaoberá aj činnosťami úzko spojenými s marketingom, ako sú fotografia a grafika. Vo fotografii je držiteľom viacerých ocenení zo slovenských aj medzinárodných súťaži.

Je tvorcom a realizátorom projektu na podporu malých podnikateľov v Trnave „Podporujem malých podnikateľov“

Už viac rokov sa venuje aj problematike dopravy v Trnave.
V tíme Trnava pre každého pôsobí ako zástupca pre marketing a dopravu.

TPK, člen, Igor Keleši

Mgr. Igor Keleši

zástupca pre bezpečnosť a verejný poriadok samospráv

Karol Kližan

Mgr. Igor Keleši,

57 rokov, Trnava -Juh

zástupca pre bezpečnosť a verejný poriadok samospráv

Rodný Trnavčan. Pracuje ako asistent poslanca NR SR. Vyštudoval Trnavskú univerzitu, kde aj 5 rokov prednášal Sociálnu prácu v trestnej justícii. Takmer celý svoj profesný život pracoval pre mesto Trnava v štruktúre samosprávy. V roku 1991 ako prvý na Slovensku zakladal Mestskú políciu v Trnave, je spolutvorcom legislatívy pre mestské a obecné polície Slovenska a v tejto problematike pokračuje aj v NR SR.

20 rokov aktívne pracoval ako Viceprezident Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií, ktoré i zakladal. Je držiteľom vyznamenania Prezidenta SR, viacerých vyznamenaní od ZMOS, Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií, ocenenia za prínos pre mestské a obecné polície viacerých miest Slovenska

V súčasnosti je členom odbornej komisie MV SR.
V tíme Trnava pre každého pôsobí ako odborník pre bezpečnosť a verejný poriadok.

Naše riešenia pre mestskú časť JUH – 5

 • zachovanie materskej školy na Narcisovej ulici
 • zriadenie samostatného zdravotného strediska na sídlisku Linčianska (v spolupráci s VÚC)
 • znovuotvorenie samostatného obvodu Mestskej polície
 • opätovné vytvorenie komisie pre neprispôsobivých, práca s obyvateľmi zo soc. slabšieho prostredia
 • zasadenie sa o udelenie výnimky mestom ponechať na Tulipáne parkovanie na časti chodníkov, t. j. ponechať súčasný stav parkovaniav
 • vybudovanie jednoposchodového parkovacieho domu na sídlisku Linčianska
 • rozšírenie parkovacích miest prioritne na Tamaškovičovej ulici a Zelenečskej 97 – 107, kde je menej parkovacích miest ako bytov; ďalšie parkovacie miesta realizovať na základe priestorových možností a širokej diskusie s občanmi
 • opäť začať humanizáciu sídliska Linčianska, (vrátane rekonštrukcie športovísk – Jiráskova), vytvoriť podmienky na kvalitné voľnočasové aktivity pre deti
 • rekonštrukcia druhej polovice Mikovíniho ulice
 • osadenie bezpečnostných prvkov na cyklotrase na Zelenečskej ulici
 • iniciovanie doriešenia dopravného problému Tamaškovičova – Bulharská (výjazd z Bulharskej ulice na Tamaškovičovu ulicu)
 • vytvorenie platformy pre vzájomne výhodnú spoluprácu s podnikmi pôsobiacimi v areáli bývalých Trnavských automobilových závodov zameranú na pomoc mestskej časti Trnava Juh súvisiacu so skvalitnením života jej obyvateľov a infraštruktúry tejto časti mesta

Volebný obvod č.6 - Trnava MODRANKA

TPK, člen, Lucia Duchoňová

Mgr. Lucia Duchoňová

zástupkyňa pre históriu

Mgr. Lucia Duchoňová

Mgr. Lucia Duchoňová,

47 rokov, Trnava – Modranka

historička

V Modranke žije od roku 2001. Pracuje v oblasti kultúry ako historička. Históriu vyštudovala na bývalej Fakulte humanistiky (dnes Filozofickej fakulte) Trnavskej univerzity v Trnave. Tematicky spracovala niekoľko samostatných výstav a expozícií. Aktívne sa venuje regionálnej histórii obcí Trnavského okresu a samotnej Trnavy. Nosnou témou jej výskumu sú trnavské klarisky.

V tíme Trnava pre každého pôsobí ako zástupca pre históriu.

Naše riešenia pre mestskú časť MODRANKA – 6

 • rekonštrukcia prepojenia pre peších a cyklistov do Modranky
 • zabezpečenie realizácie protihlukovej steny od rýchlostnej cesty R1
 • vybudovanie samostatného príjazdu pre areály kamiónovej dopravy na Seredskej ulici
 • centrálne námestie s potrebným oddychovým zázemím
 • samostatné zdravotné stredisko v Modranke