Home » Blog » Zahusťovanie sídliska na Prednádraží:Opäť si plní niekto svoje sny?

Zahusťovanie sídliska na Prednádraží:Opäť si plní niekto svoje sny?

Mesto Trnava zrušilo pred niekoľkými mesiacmi nájomné zmluvy s nájomcami garáží, ktorí mali svoje skolaudované garáže postavené na mestskom pozemku na uliciach Kornela Mahra, Bedřicha Smetanu, Gejzu Dusíka, Bethovenova a Tajovského s tým, že na ich mieste má mesto iné plány.
Prednedávnom bolo medializované, že na ulici Kornela Mahra na pozemkoch terajších garáží mesto pravdepodobne postaví nájomné byty. Väčšinu obyvateľov Prednádražia táto správa veľmi znepokojila, pretože sú proti akémukoľvek ďalšiemu nezmyselnému zahusťovaniu tejto časti mesta.
Kvalita života sa im tu znížila aj bez toho. Dopravná infraštruktúra je doslova katastrofálna. Dostať sa v rannej špičke z tohto sídliska na druhý koniec mesta bez veľkého zdržania je prakticky nemožné. Nehovoriac o tom, že parkoviská obyvateľov Prednádražia sú počas pracovných dní obsadené pracovníkmi susedného Úradu práce a iných susediacich úradov a inštitúcií, a tiež cestujúcimi železničnou a autobusovou dopravou, ktorí tam nechávajú svoje vozidlá.
TPK, blog, Zahusťovanie sídliska na Prednádraží
Parkovanie v blízkosti garáží Bedřicha Smetanu 3 – 6.
Ak by sa garáže odstránili, pre autá z garáží nie je miesto.
Dôsledky zlej a nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúry na tomto sídlisku najlepšie vidieť aj pri susednej Základnej škole Kornela Mahra. V rannej a poobedňajšej špičke hrozí deťom idúcim pešo do školy veľké nebezpečenstvo, keďže autá privážajúce deti nerešpektujú žiadne bezpečnostné opatrenia a často prechádzajú aj cez susediace trávnaté plochy. Ďalšie zahustenie tejto časti sídliska existujúce problémy ešte prehĺbi.
V súčasnosti už prebieha v IBV Kamenný mlyn územné konanie na výstavbu siedmych činžiakov na poli za Prednádražím za železničnou traťou. Developer tam pripravuje ich výstavbu, keďže na predmetnom území sú už pripravené elektrické rozvodne. Ak chce mesto stavať ďalšie nájomné byty v lokalite Trnava-západ, nech ich v rámci dohody s developerom postaví napríklad aj na tomto voľnom priestore v rámci jednej z podmienok povolenia výstavby nových siedmych činžiakov, a nie na zastavanom a zahustenom priestore, kde sa nachádzajú napríklad garáže a ďalšia využívaná funkčná infraštruktúra.

Združenie „Trnava pre každého“ odmieta plánované rušenie garáží na sídlisku Prednádražie a tiež jeho ďalšie zahusťovanie.

Združenie „Trnava pre každého“ odmieta plánované rušenie garáží na dotknutých územiach na sídlisku Prednádražie a tiež jeho ďalšie zahusťovanie, spočívajúce vo výstavbe nových bytových domov, nájomných bytov a pod. v susedstve už vybudovaných bytových domov a občianskej vybavenosti.
Tisícky bytov v Trnave každoročne pribúdajú, na druhej strane však počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v našom meste rapídne klesá. Združenie „Trnava pre každého“ preto okrem zodpovednej výstavby nových bytových domov bude presadzovať pre každého Trnavčana s trvalým pobytom v Trnave vydanie karty Trnavčana s výraznými výhodami oproti návštevníkom nášho mesta.
TPK, člen Ján Jobb
Ing. Ján Jobb