Home » Blog » Bicykel z múzea patrí do múzea

Bicykel z múzea patrí do múzea

Tatrasklo vystavuje bicykle.

V apríli tohto roku primátor Trnavy prezentoval projekt bicyklov pre stredoškolákov. Mesto malo poskytnúť študentom stredných škôl desiatky bicyklov, aby tak podporilo využívanie tohto dopravného prostriedku v meste.

Program mal odštartovať na Študentskej ulici, kde sú dve stredné školy. Každá mala dostať tridsať bicyklov pre študentov, ktorí o ne budú mať záujem. Nešlo však o zdieľané bicykle, ale každý študent si za symbolický ročný poplatok prenajme bicykel. Mesto malo vyčleniť na nákup bicyklov 60 000 €.
Taký bol plán. Aká je však skutočnosť? 176 bicyklov je už niekoľko mesiacov nakúpených a odložených v bývalej budove Tatraskla. Dokonca bola objednaná firma na propagovanie projektu. Špeciálne kvôli nemu bol prijatý nový zamestnanec, ktorý má mať na starosti riešenie zmlúv so študentmi a ich odovzdávanie. Za prenájom majú platiť študenti 20 € ročne.
Očakávalo sa, že začiatkom školského roku sa projekt rozbehne, a po novo vyčiaraných cyklochodníkoch na Špíglsáli sa to bude hemžiť študentmi na mestských bicykloch.
Nič také sa však nedeje. Bicykle ďalej odpočívajú zložené na prízemí v bývalej budove Tatraskla na Trhovej, kde sa na nich Trnavčania môžu chodiť už niekoľko mesiacov pozerať. Peniaze agentúre asi idú, aj plat novému pracovníkovi. Na zimu sa s vysokou pravdepodobnosťou žiadny projekt rozbiehať nebude.

Peniaze agentúre asi idú, aj plat novému pracovníkovi. Na zimu sa s vysokou pravdepodobnosťou žiadny projekt rozbiehať nebude.

Študenti zrejme o bicykle veľký záujem neprejavili. Podľa našich informácii ich bolo „až“ 5. Inak by mesto neobjednávalo agentúru na propagáciu projektu.
Vidíme ďalší príklad spôsobu práce súčasného primátora. Ad hoc, bez analýz, bez riešenia dopadov. Bicykle za cca 60 000 € budú v sklade, peniažky agentúre pravdepodobne potečú a novému zamestnancovi na MsÚ budú musieť nájsť novú prácu. Z trojnásobne zvýšených mestských daní si to vedenie mesta môže spokojne dovoliť.
Predpokladáme, že tomuto projektu bola prispôsobená aj organizácia dopravy na Špíglsáli. No – nevydalo. Štýlom riadenia „pokus – omyl“ to fungovať nemôže. Alebo, ako hovorí klasik – chceli sme to urobiť čo najlepšie, dopadlo to ako vždy…

(KK)