Home » Blog » Dostane Paulínska ulica novú podobu?

Dostane Paulínska ulica novú podobu?

Už v jarných mesiacoch sme avizovali dôležitosť rekonštrukcie Paulínskej ulice, nachádzajúcej sa v centre mesta. Ide o ulicu, ktorej súčasný stav Trnavčania poznajú už viac ako tri desaťročia.

Okolité lineárne ulice centrálnej mestskej zóny ako Hlavná či Halenárska v nedávnej minulosti prešli výraznými obnovami. Preto je najvyšší čas využiť polohový a priestorový potenciál práve Paulínskej a obnoviť ju do podoby, ktorá by priniesla novodobý prospech pre obyvateľov i návštevníkov mesta.
V prvom rade chceme v existujúcom stredovom zelenom koridore ulice vybudovať po rokoch konečne trvalý mestský trh a ukončiť tak jeho „kočovanie“ po meste. Historicky by sa trh vrátil tam, kde ho naši predkovia navštevovali. Jeho umiestnením do existujúcej zelene by sa výrazne zvýšila jeho estetická funkčná hodnota, o príjemnom využití prirodzeného tienenia stromov pre všetkých účastníkov ani nehovoriac.

V prvom rade chceme v zelenom koridore ulice vybudovať trvalý mestský trh.

Korekciou dynamickej dopravy chceme zrušiť časť jednosmernej komunikácie v úseku od budovy Allianz-u až po Paulínsky kostol. Spojením existujúcej plochy zelene a nedávno rekonštruovaného chodníka získame kompaktný mikropriestor s oveľa lepším funkčným využitím ako doteraz. Pôvodne obojstranný pohyb vozidiel v tomto úseku ulice sa zredukuje, čím sa výrazne zvýši užívateľská bezpečnosť tejto plochy a obnovený priestor priláka aj iných užívateľov ako bezdomovcov a asociálov.
V existujúcom zelenom koridore v smere a úseku od budovy MOD po budovu Allianz-u chceme na mieste bývalého toku Trnávky vybudovať jej krátky symbolický úsek ako lineárnu, plytkú, jeden meter širokú plochu s viacerými kaskádami, využívajúcu mierne, ale prirodzené klesanie danej časti ulice.
Realizácia týchto zámerov si vyžiada lokálne preorganizovanie statickej dopravy a tiež zobojsmernenie komunikácie od budovy COOP Jednota po bývalú budovu Tatraskla, kde chceme vybudovať podzemné parkovisko s využitím existujúceho vstupu do podzemia.
Paulínska ulica je našom pláne zaradená do trasy budúcej modernej MHD, preto tam plánujeme umiestniť aj jednu z jej zastávok.
Trnava pre každého, člen, Róbert Suchý
Ing. arch. Ing. Róbert Suchý