Home » zeleň

zeleň

Braňo Baroš: Trnava potrebuje oveľa viac

Mnohí Trnavčania sa pýtajú, kto je vlastne Braňo Baroš? V nasledujúcom rozhovore sme mu položili zopár otázok, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ružový park

História Ružového parku je úzko spätá s „Emmerovou“ vilou (neskôr pioniersky dom a ešte donedávna centrum voľného času Kalokagatia). Vlastníkom vily a priľahlej záhrady bol… 

Kalvária

V Trnave boli postupne 3 kalvárie. Prvá kalvária pochádzala zo 17 storočia. Bola postavená niekde v miestach Streleckej alebo Dolnopotočnej ulice. Išlo o vôbec prvú…