Home » Blog » Kalvária

Kalvária

V Trnave boli postupne 3 kalvárie. Prvá kalvária pochádzala zo 17 storočia. Bola postavená niekde v miestach Streleckej alebo Dolnopotočnej ulice. Išlo o vôbec prvú kalváriu v Uhorskom kráľovstve. 
golgoty_pred_renovaciou
Podľa vzoru Kalvárskej cesty jezuitu Karla Musarta z roku 1639, vedúcej z Viedne k Svätému hrobu v neďalekej dedinke Hernals, vznikol v Trnave súbor siedmich zastavení, či už v podobe stĺpov, alebo kaplniek, lemujúcich cestu z Trnavy do neďalekej, mestu patriacej dediny Modranka. Po odchode arcibiskupstva z mesta Kalvária postupne pustla a v 19. storočí zanikla. Z tejto kalvárie sa zachovalo len jedno zastavenie. Súsošie Ježiša Krista, ktorý sa modli na olivovej hore. Pod ním sú modliaci sa učeníci. Toto zastavenie nájdeme na začiatku krížovej cesty.
golgoty
V roku 1732 vznikla druhá kalvária. Vybudoval ju ostrihomský kanonik Juraj Schmidt. Tým v Trnave istý čas existovali netradične dve kalvárie naraz. No aj táto časom, nevedno prečo, zanikla. Z tejto krížovej cesty zostalo návršie Golgota s Ukrižovaným Kristom, doplnený sochami Panny Márie, Márie Magdalény a sv. Jána a štyroch anjelov. Momentálne sa súsošie na Kalvárii nenachádza. Prebieha jeho rekonštrukcia. Z iniciatívy mešťana Jozefa Müllera však na jej mieste v roku 1900 vznikla nová, v poradí už tretia Trnavská kalvária, ktorú okrem centrálnej skupiny Ukrižovania dopĺňa štrnásť kaplniek zastavení Krížovej cesty od architekta Jozefa Kadleca. Kovové polychrómované reliéfne výjavy v kaplnkách, ale tiež odlievané sochy Golgoty môžu pochádzať z dielne známej trnavskej lejárskej firmy bratov Fisherovcov.
golgoty pred renovaciou

Kalvária sa nachádza vedľa starého cintorína z ktoré zostali. Vysoký biely stĺp s postavou muža, ktorý znázorňuje svätého Vendelína, stojí dnes, trochu nepatrične, na kraji parku pri kalvárii.

Práve tu sa až do druhej polovice 20. storočia nachádzala hlavná vstupná brána do mestského cintorína a svätý Vendelín spolu so svätým Severínom, ktorého socha sa na tomto mieste nezachovala, dotvárali jej slávnostný charakter. Po stranách bočnej brány stáli sochy sv. Petra a sv. Hieronyma, ktoré boli po zrušení cintorína v druhej polovici 20. storočia premiestnené ku Kostolu sv. Mikuláša.

Zo starého cintorína zostalo len pár hrobov významných Trnavských osobností, ako vlastenca a národnokultúrny osvetového pracovníka Martina Branislava Tamaškoviča či kňaza, filológa, vydavateľa, redaktora, publicistu a kultúrneho pracovníka Františka Richarda Osvalda. Tieto hroby sa zachovali spolu s hrobmi rodín Vašinovej, Nádenicsek a Domonkos. Cintorín je od 16.mája 2016 národnou kultúrnou pamiatkou.
cintorin_hrob_f_r_osvald
hrob_m_b_tamaskovic
Na Kalvárii sa nachádzajú aj dva exempláre chránených stromov lipy veľkolistej. Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1993 pre svoju ekologickú, krajinotvornú a estetickú hodnotu. Okolo obidvoch líp, sú kované ohrady, na ktorých je upevnené aj oficiálne označenie týchto stromov.
chranena lipa

Kalvária aj starý cintorín tvoria krásnu časť Trnavy. Len škoda, že sa jej nevenuje väčšia pozornosť. Často krát je tráva nepokosená, dosahujúca výšku po kolená. Okrem toho tam spávajú a pijú alkohol bezdomovci. Bežný človek má obavu sa tam ísť poprechádzať. Dalo by sa to riešiť oveľa lepšie.

vendelin