Home » Blog » Prežije park Janka Kráľa??

Prežije park Janka Kráľa??

Mestské zastupiteľstvo v Trnave vyhlásilo park za chránené obecné územie v roku 2014, v roku 2020 poslanci prísnu ochranu parku zrušili. Park ktorý existuje už viac ako 100 rokov, možno čakajú posledné roky.

Mestský park, ktorý sa v roku 1910 volal aj Alžbetin park – Erzsébet liget slúži občanom Trnavy na oddych už viac ako 100 rokov.  Vznikol v 19. storočí ako pás zelene, ktorý oddeľoval trať od mestskej štvrte Spiegelsaal.  Každý, kto prišiel vlakom do Trnavy a chcel sa dostať na námestie prechádzal parkom, ktorý sa rozprestieral od stanice po dnešnú Hospodársku a Kollárovu ulicu. Dnes park Janka Kráľa pokračuje alejou smerom na Prednádražie. Na konci parku po ľavej strane neďaleko skratky cez slepú koľaj stával drevený pavilón – zábavný podnik, ktorý stál zhruba do prelomu 50. a 60. rokov.

V tejto časti (pri východe na Prednádražie II.) je stále park rozšírený a možno v ňom nájsť staré a mohutné stromy, napr. aj zopár vyše storočných platanov. Zhruba do roku 1984 mala cestička v parku povrch zo sypaných kamienkov na zemnom telese, následne ho vystriedal asfalt.

Zaujímavá je však aj iná stavba, o ktorej sa dodnes takmer nič nevie, resp. nepíše – systém podzemných chodieb, povojnových krytov civilnej ochrany. Tie sú tam niekde dodnes, len vchody do nich sú zasypané. Najdlhšia z chodieb sa nachádza blízko súčasnej autobusovej stanice. Ako dieťa som sa v nich hrával.

Na začiatku parku Janka Kráľa sa nachádza fontána, ktorú v roku 1936 daroval vtedajší starosta mesta Juraj Vyskočil trnavskej mládeži. Umelecké dielo, ktoré dodnes pripomína dlhoročného starostu, je zapísané medzi pamätihodnosťami mesta. Fontána bola zrekonštruovaná a je funkčná.

Určite je nutné revitalizovať park ale s dôrazom na zachovanie vzrastlej zelene jej odborným ošetrením. To pravdepodobne  nie je cieľom mesta.  Ako vždy prezentuje svoje veľkolepé plány, ktoré skôr pripomínajú  „Disneyland“ ako prírodnú oddychovú zónu. Potvrdením toho je  zrušenie parku ako chráneného obecného územia, ktoré park získal len v roku 2014. Developeri dali asi iné príkazy. Plánovaná je výstavba dvoch bytových domov  (Alžbetin park), ktorý bude v priamom dotyku s parkom.  Vybraný víťazný krajinársko – architektonický návrh, ráta v parku napríklad s umiestnením dvoch nových kaviarní, pričom každá by mala mať 100 metrov štvorcových. A na kraji parku zo strany od starej vlakovej stanice sa plánuje ešte piváreň s penziónom. Zároveň sa ráta aj s výrazným výrubom stromov!

Mám veľkú obavu, že park, v pravom, prírodnom, zmysle slova,  postupne zmizne a aktivity developerov ho pohltia. Veď park zdevastujú už len pri stavbe spomínaných bytov, kaviarní a pivárne? Park Janka kráľa sa zmení na ulicu Janka kráľa!  Strach o budúcnosť parku má aj 1200 občanov Trnavy, ktorí podpísali petíciu proti zrušeniu štatútu obecného chráneného územia v prípade Parku Janka Kráľa. Hovorí sa „Hlas ľudu, hlas boží!“. Ale nie v Trnave.