Home » MHD

MHD

Trnava pre každého, verejná doprava, Trnavská MHD, autobusy

Trnavská MHD suverénne posledná

Dopravná situácia vo väčších mestách je všade komplikovaná, preto sa ju kompe­tentní snažia čo najefektívnejšie riešiť. Základom týchto rie­šení je podpora mestskej hromadnej dopravy.

Trnava pre každého, Paulínska ulica, rekonštrukcia

Dostane Paulínska ulica novú podobu?

Už v jarných mesiacoch sme avizovali dôležitosť rekonštrukcie Paulínskej ulice, nachádzajúcej sa v centre mesta. Ide o ulicu, ktorej súčasný stav Trnavčania poznajú už viac ako tri desaťročia.

Braňo Baroš: Trnava potrebuje oveľa viac

Mnohí Trnavčania sa pýtajú, kto je vlastne Braňo Baroš? V nasledujúcom rozhovore sme mu položili zopár otázok, ktoré by vás mohli zaujímať.