Home » Blog » Vodík nemusí byť len odvážnym snom

Vodík nemusí byť len odvážnym snom

V zmysle európskeho klimatického predpisu by mala Európska únia, a teda aj všetky členské štáty, do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. V rámci Zelenej dohody má Európa do roku 2050 za cieľ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, čo znamená, že odstráni toľko emisií CO2, koľko sama vyprodukuje.

Najväčší podiel emisií z dopravy predstavuje cestná doprava. Vroku 2021 bola zodpovedná za 72 % všetkých emisií skleníkových plynov z vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v EÚ.
Jedným z riešení, ako kimatický cieľ dosiahnuť, je využitie alternatívnych ekologických palív. Ako zatiaľ najefektívnejší sa v tomto smere javí najľahší prvok, ktorý sa vo veľkom množstve vyskytuje na Zemi, a tým je vodík (H).

Možnosti využitia vodíka ako nosiča energie ponúkajú najlepšie riešenia pre dekarbonizáciu nielen celej energetiky a priemyselných procesov, ale zároveň aj cestnej dopravy. Optimisti hovoria, že práve vodík bude poháňať drvivú väčšinu dopravných prostriedkov v budúcnosti.

Ako mesto môžeme prispieť k procesu dekarbonizácie napríklad alternovaním a postupnou výmenou stávajúcich dieselových autobusov za autobusy ekologické, ktorých zdrojom je práve spomenutý vodík.

Na to, aby bolo možné prevádzkovať vodíkový pohon, potrebujeme mať v meste vybudované 2 vstupy:

  1. Ekologickú výrobu vodíka, najlepšie z podzemnej vody. Ako alternatívy sa ponúkajú hneď niekoľké možnosti. Základná technológia, ktorá sa používa na výrobu vodíka, je elektrolýza, kedy sa s pomocou vody v elektrolyzéroch premieňa elektrická energia na vodík. Ak elektrická energia pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako je solárna alebo veterná energia, je takto vyrobený vodík bezuhlíkový – zelený. Ako iný zdroj vstupnej elektrickej energie môže byť použité napríklad Zariadenie na energetické využitie odpadov – spalovňa, kde sa teplo vznikajúce termickým spracovaním odpadu využíva napríklad aj na výrobu elektrickej energie, ktorá môže následne slúžiť na výrobu vodíka.
  2. Bezpečné uskladnenie vyrobeného vodíka a jeho distribúciu v čerpacích staniciach.
2. júna som mal tú česť zúčastniť sa v Orechovej Potôni na prezentácii a praktickej jazde prvým homologizovaným slovenským nízkopodlažným mestským autobusom na vodíkový pohon. Výrobcom je mladá perspektívna spoločnosť Mobility & Inovation Production s.r.o. z Hornej Potône. Ako prví na Slovensku získali homologizáciu na vyrobený funkčný vodíkový autobus.

Výhodou vodíkového autobusu
je extrémne nízka spotreba.
V priemere 3,2 kg vodíka
na 100 km.

Výhodou autobusu z Hornej Potône je extrémne nízka spotreba. Celá karoséria je vyrobená z ľahkého kompozitného materiálu a podvozok nemá oceľový rám, čím dosiahli skoro polovicu váhy bežného komerčného autobusu. V kombinácii s výnimočným synchrónnym elektrickým pohonom dosahuje priemerná spotreba vodíka iba 3,2 kg/100km. Priemerný dojazd takéhoto autobusu v mestskej premávke je v rozpätí 360 až 400 km.

Prednosťou kompozitnej konštrukcie je doživotná odolnosť voči korózii, nízke náklady na údržbu karosérie, pevnosť, nevodivosť a nehorľavosť. Konštrukcia je ohľaduplná k životnému prostrediu vďaka použitiu vysokého podielu recyklovaných dielov. Nízka váha znamená nižšie zaťaženie náprav a tým aj cestnej komunikácie. Základný model dlhý 7,9 m odvezie až 68 pasažierov.

Trnava pre každého - verejná doprava - vlak - vodík
Ako strojného inžiniera ma nesmierne zaujímajú inovatívne technológie, preto som sa zúčastnil na predvádzaní vodíkových autobusov na Slovakia Ringu a vodíkového vlaku v Topoľčanoch.
Ak dokážeme v našom meste efektívne využívať takéto možnosti, kooperovať pri plánovaní a rozhodovaní v meste s akademickou obcou a podnikateľmi, hľadať a využívať všetky aplikácie, ktoré nám nielen v oblasti dopravy vodík ponúka, máme šancu byť na Slovensku lídrom v ekologických riešeniach, lídrom v rodiacom sa novom zelenom odvetví. Vodík nemusí byť len odvážnym snom.

Braňo Baroš

Značky: