Home » Blog » Fungujúca doprava pre každého – autom, busom, bajkom, pešo.

Fungujúca doprava pre každého – autom, busom, bajkom, pešo.

V diskusiách so seniormi, s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj s mamičkami, ktoré svoje ratolesti ešte vozia v kočíku, a ďalšími skupinami obyvateľov sme neraz zachytili otázku, prečo MHD v Trnave obchádza centrum mesta.

Informácia o tom, že navrhujeme vrátiť MHD do centra mesta, znepokojila niektorých občanov. Je potrebné rozlíšiť, čo je centrum a čo pešia zóna. Pešia zóna je pre nás „posvätná“. Bola prvá na Slovensku a my ju určite chceme zachovať. To však neznamená, že na komunikáciách v jej blízkosti nemôžu premávať linky MHD. Máme v pláne riešiť trasu autobusu od Rybníkovej ulice v smere na Kollárovú ulicu, s prejazdom cez Paulínsku ulicu, kde by bola situovaná jedna zo zastávok. Predbežne uvažujeme o dvoch až troch zastávkach vnútri Centrálnej mestskej zóny.

Dnes máme technologicky vyspelé možnosti vozového parku, teda vhodné veľkosti a typy autobusov, ich pohon s dôrazom na ekológiu, kde sa ponúkajú hneď viaceré alternatívy palív ako elektrina, plyn a azda aj vodík.

Trvava pre každého - piktogram

Navrhovaná linka sa pešej zóny nedotkne.

Existuje veľa dôvodov, prečo túto myšlienku rozpracovať do detailov. Ak sa technicky preukáže ako životaschopná, obyvatelia Trnavy sa konečne po rokoch autobusom znova dostanú bližšie k pošte, k úradom, kostolom, obchodom, službám, jednoducho „Emhádečkou do centra“. Tento proces by sa, samozrejme, udial v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými úradmi a organizáciami. Prichádzame s návrhom úplne novej trasy, ktorá bude od rána až do neskorého večera, v rozumných pravidelných intervaloch kopírovať obvod centra po uliciach Rybníková, Hlboká, Kollárova a Hospodárska, so zastávkami čo najbližšie k centru. Nová trasa by opisovala tvar číslice „8“. Jej súčasťou bude pravidelná obslužnosť hlavného dopravného uzla mesta, teda železničnej a autobusovej stanice.
Trvava pre každého - MHD - doprava - centrum - pešia zóna - aktívny grafikon - nástup a výstup

Nastúp vystúp

Pravidelný interval MHD by vychádzal z platformy nazvanej „aktívny grafikon“, kde by s novou trasou boli zosúladené linky z jednotlivých obvodov. Kontaktnými dotyčnicami linky centra a obvodových liniek by boli prestupné stanice na spomenutých štyroch uliciach – Rybníkovej, Hlbokej, Kollárovej a Hospodárskej.

Novej trase linky pre centrum a aktívnemu grafikonu by predchádzala analýza vhodnosti umiestnenia niektorých zo súčasných zastávok a dobudovanie zopár nových polohovo adresných zastávok.

Cieľom tohto úsilia má byť efektivita, ekonomika a ekológia MHD, prináležiaca krajskému mestu v 21. storočí.

Autom bajkom busom

Keď sa pozrieme na schematický tvar mesta Trnava a jej centra, pripomína atóm, v strede je jadro a po obvode obal, čiže mestské obvody. Centrum a obvody sa majú podľa zákonov prírody navzájom priťahovať a nie opačne. Práve v ich kooperácii a v dostatočnom využití priestorového potenciálu mesta vidíme potenciál lepšej kvality, plynulosti a vzájomnej prepojenosti jazdy autom, bicyklom, autobusom a k tomu všetkému pešieho pohybu.

Mesto napreduje, rastie, prichádzajú nové výzvy. Územný plán je do istej miery pripravený uchopiť tento rast a nové požiadavky; nemôže to však byť len papier, ale predovšetkým nástroj pre realitu.

Máme plány, ako efektívnejšie využiť súčasné dopravné koridory, ako eliminovať dopravné zápchy, kde cestu či jazdný pruh pridať a kde naopak ubrať, ktoré križovatky alebo svetelná signalizácia potrebujú komplexné prehodnotenie. Kde dopravný uzol funguje a kde zas chýba, je namieste prehodnotenie niektorých polôh prechodov pre chodcov cez cesty, ako a kde spájať chodníky a cyklochodníky.

Treba si uvedomiť, že všetky druhy dopravy sú rovnako potrebné a zaslúžia si rovnakú mieru pozornosti a investícií. Lokálne vyzdvihovanie niektorej z nich na úkor inej nie je v súlade s harmonickým rastom a komplikuje ich koexistenciu.

Trvava pre každého - Róbert Shuchý
Ing. arch. Ing. Róbert Suchý
Značky: