Home » Blog » Nie je cyklochodník ako cyklochodník

Nie je cyklochodník ako cyklochodník

Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijali poslanci uznesenie, podľa ktorého má mesto od 1. 3. 2022 pristúpiť k ďalšej zmene parkovacej politiky v rámci mesta. To prednedávnom napísala trhovým predajcom správkyňa trhoviska na Spartakovskej s tým, že objekt trhoviska, na ktorom majú byť po novom parkovacie miesta (zóna pre rezidentov R2), by mal byť následne presunutý na „bližšie nešpecifikované miesto v centre mesta, pričom sa uvažuje najmä o Trojičnom námestí“.
Momentálna situácia na Študentskej ulici je taká, že mnohí cyklisti a kolobežkári zo strachu z áut a autobusov využívajú naďalej chodník pre peších, mnohí z nich naďalej jazdia po zvyšku cesty. Vyčlenenie pravého pruhu pre cyklistov výrazne skomplikovalo statickú dopravu, zásadne obmedzilo možnosti parkovania v danej lokalite, ktoré využívalo podstatne viac ľudí než nové cyklotrasy. Mesto sa síce snaží situáciu dodatočne riešiť dopravným značením, ale tým ešte viac vytláča autá do ďalších ulíc. Mesto v podstate nedalo majiteľom áut žiadnu alternatívu na parkovanie.
TPK noviny - Február 2022 -Cyklochodník
Zároveň sa nebezpečne zhoršila aj situácia v prejazde touto štvrťou; pri odbočovaní na Študentskú ulicu, ak ide vodič z vedľajšej uličky, treba dávať pozor na vozidlá prichádzajúce z ľavej strany, na chodcov a ešte aj na cyklistov a kolobežkárov, ktorí môžu prísť sprava aj zľava. Neexistujúce reflexné prvky na oddeľovačoch cyklochodníka výrazne ohrozujú bezpečnosť dopravnej premávky. Gumené obrubníky, najmä vo večerných a nočných hodinách, spôsobili nejednému vodičovi vážne poškodenie vozidla.
Súčasné riešenie cyklochodníka považuje väčšina Trnavčanov za nekoncepčné a znehodnocujúce celkovú dopravu na Študentskej ulici a bývanie v lokalite Spiegelsal.

Generálny dopravný plán mesta Trnava z roku 2008 mal so Študentskou a cyklochodníkom iný zámer.

A toto je aj naše riešenie, ktoré by z nášho pohľadu bolo najestetickejšie a najbezpečnejšie – viesť cyklo-trasu na Študentskej ulici v strede zeleného deliaceho pásu. V prípade potreby ochranného pásma pre niektoré médiá vedené v zemi sa cyklochodník môže zhotoviť napríklad z recyklovaného demontovateľného plastu. V Trnavskej teplárenskej nám potvrdili, že parovod pod cestou nemá žiadne ochranné pásmo.

 

Jestvujúce zelené ostrovčeky by sme spojili do jedného celku, čo by bezpečnosť cyklistov zvýšilo maximálne a zároveň by na Študentskej ulici pribudlo viac zelene. Takéto riešenie nemá žiadne negatívne dopady na lokalitu, najmä na parkovanie a celkovú potrebnú zmenu riešenia dopravy. Pre podobne realizované zmeny nemusíme chodiť ďaleko. Bratislava má napríklad takto upravenú Trenčiansku ulicu s cyklochodníkom v strede zeleného pásu aj s následnou nadväznosťou na bočné ulice.

TPK noviny - Február 2022 - Cyklochodník

Podporujeme budovanie ďalších cyklochodníkov, ale tak, aby zvýhodnenie jednej skupiny účastníkov cestnej dopravy (cyklistov) neobmedzovalo omnoho väčšiu skupinu – vodičov a chodcov.

TPK noviny - Február 2022 -Cyklochodník
V Trnave pre každého sme za rozumné riešenia pre všetkých Trnavčanov. Cyklotrasy v Trnave boli a budú dôležitou súčasťou dopravy. Podporujeme budovanie ďalších cyklochodníkov, ale tak, aby zvýhodnenie jednej skupiny účastníkov cestnej dopravy (cyklistov) neobmedzovalo omnoho väčšiu skupinu – vodičov a chodcov (lebo na chodcov sa v Trnave zabúda, ako keby neexistovali). Samozrejme, dôležitá je aj výchova a vzdelávanie, čo by sa malo realizovať napríklad v rámci učebných osnov na základných či stredných školách. Cyklista je totiž rovnaký účastník dopravy, ako vodič, tiež musí poznať a rešpektovať dopravné predpisy.

Braňo Baroš