Home » Blog » Chodník do Modranky bude naďalej osvetlený len z oblohy

Chodník do Modranky bude naďalej osvetlený len z oblohy

Nekonečný príbeh budovania chodníka popri Trnávke z Mikovíniho na Hraničnú ulicu v Modranke je za uplynulý štvrťrok bohatší o ďalšiu kapi‑tolu. Hoci sa tejto komunikácie pre peších a cyklistov tamojší obyvatelia dožadujú už roky, jej kompletnú obnovu kvôli nevysporiadaným pozemkom zatiaľ nie je možné realizovať. Plamienok nádeje sa však objavil aspoň pri zámere vybudovať osvetlenie chodníka.

Podľa zmluvy malo byť osadených 27 pouličných LED lámp za viac ako 101-tisíc eur. Dodávateľská firma sa pustila do práce v októbri a dielo mala odovzdať do 3 mesiacov. K tomu však zatiaľ nedošlo. Vykonané práce boli podľa hovorkyne mesta v rozpore s projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľa mesto viackrát vyzvalo, aby dodržiaval zmluvu, ale neuspelo. Preto sa po viacerých upozorneniach nakoniec rozhodlo odstúpiť od zmluvy a v najbližších dňoch vyhlási nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Ak pôjde všetko podľa očakávaní, práce by sa mohli začať v polovici roka, informujú na stránke mesta.

Nezabezpečený výkop zahrabali až koncom januára, tesne pred plánovaným stretnutím s obyvateľmi.

Chodník do Modranky
Toľko vysvetlenie mesta k ďalšiemu nezvládnutému zámeru. Otázka znie, čo robil po celý čas od októbra stavebný dozor, ak práce neboli v súlade s projektovou dokumentáciou. Ešte väčší problém predstavoval nezabezpečený výkop; veľké šťastie, že tam nedošlo k žiadnemu úrazu. Zahrabali ho až koncom januára, tesne pred plánovaným stretnutím s obyvateľmi k príprave otvorenia komunitného centra v Modranke.
Zatiaľ teda bude chodník v noci naďalej osvetľovať len nebeská obloha. Ak sa spomínané práce začnú v polovici roka, ukončia ich niekedy koncom septembra za predpokladu, že sa nezopakuje situácia spred nedávna. Ale v októbri budú voľby, motivácia je nepochybne vysoká. Škoda len, že takúto jednoduchú záležitosť sa za takmer celé dve funkčné obdobia v rámci mesta nepodarilo zvládnuť.

(FS)

Chodník do Modranky