Home » Blog » Amfiteáter

Amfiteáter

Amfiteáter neodmysliteľne k Trnave patrí. Už v minulosti bol miestom príjemných stretnutí a udalostí, v ľuďoch evokuje mnohé spomienky. Je lákavou destináciou pri voľbe oddychu, kultúry a priateľských stretnutí v príjemnom prostredí.

Vznikol pred viac ako 60 -timi rokmi. Do socialistického plánovania sa dostala  výstavba mestského letného kina v parku za budovou novozriadeného múzea. Letné kino – amfiteáter fungovalo od roku 1958, ale úplne dobudované bolo až v treťom štvrťroku 1959. Trnavčania si určite pamätajú  na Filmový festival pracujúcich. Prehliadka festivalových filmov v prírodnom kine v roku 1961 mala úspech, aj vďaka propagácii filmov veľkými pútačmi. Krásne  veľké stojanové pútače (ručne maľované každý rok), ktoré stáli každoročne počas festivalu na ulici pod mestskou vežou či neskôr v parčíku oproti Evanjelickému domu. Filmový festival pracujúcich bol populárny, lebo okrem povinnej socialistickej produkcie ponúkal divákom aj niekoľko aktuálnych filmov kapitalistickej produkcie. Mládež randila pri filmoch. Tie nepohodlné laťkové lavice, na ktorých sme sa k sebe tlačili sa nedajú zabudnúť 😊

V roku 2007 sa rozhodla radnica, že amfiteáter prejde kompletnou rekonštrukciou. Mesto kompletne zrekonštruovalo amfiteáter s investičnými nákladmi približne 2 milióny eur v roku 2008. Obnova priestorov prírodného kina bola súčasťou projektu nazvaného Via Trnava, vypracovaného mestom.

„Mnoho vecí v meste získalo v ostatných rokoch krajšiu tvár, zmenilo sa k lepšiemu. Amfiteáter neodmysliteľne k Trnave patrí, už v minulosti býval miestom príjemných stretnutí a udalostí, evokuje v ľuďoch mnohé spomienky. Rozhodli sme sa preto areál zmodernizovať, dať mu novú energiu a tvár, pretože máme pocit a sme presvedčení o tom, že ide o správny krok,“ poodhalil pohnútky predstaviteľov mesta vtedajší viceprimátor V. Butko.

Vznikol tak jeden z najkrajších amfiteátrov na Slovensku. Práve rekonštrukcia areálu bola jedným z prvých krokov k zatraktívneniu známej kultúrnej lokality.

Mestský amfiteáter získal po modernizácii 1430 miest na sedenie, z nich jedna tretina je zastrešených. Prekrytie skladacou strechou má aj javisko. Pri väčších akciách, napríklad koncertoch, sa využíva plocha s 2500 miestami na státie, s priamym výhľadom na pódium. 

Súčasťou obnovy amfiteátra je aj vytvorenie sociálneho zázemia pre 40-50 účinkujúcich. Architekti mysleli i na nevidomých ľudí, ktorí sa môžu v amfiteátri orientovať pomocou špeciálne upravenej dlažby. V amfiteátri sú tiež pitné fontánky a fontána.  

Súčasťou areálu je Amfik kafe.  Vkusne zariadená kaviareň. Súčasťou priestorov kaviarne je aj menšie pódium, na ktorom sa príležitostne konajú koncerty menších kapiel. Kapacita kaviarne je päťdesiat ľudí Súčasťou obnovy amfiteátra je aj vytvorenie sociálneho zázemia pre 40-50 účinkujúcich. Architekti mysleli i na nevidomých ľudí, ktorí sa môžu v amfiteátri orientovať pomocou špeciálne upravenej dlažby. V amfiteátri sú tiež pitné fontánky a fontána.  

 
V areáli je verejne prístupný park s detským ihriskom, kde sa môže zahrať až 150 detí. Pre rodičov je pripravená oddychová zóna, kde majú možnosť stráviť čas v bufete pri káve a občerstvení s výhľadom práve na detské ihrisko.