Home » Blog » Kúpaliská

Kúpaliská

Počasie sa zmenilo, pomaly končí leto a končí aj kúpanie. Pozrime sa ako to bol a je v Trnave s kúpaliskami. Mnohí si určite zaspomínajú za pekné veci, ktoré sú spojené s kúpaliskami a kúpaním.
V čase prvej republiky mesto otvorilo pre Trnavčanov letné kúpalisko nazývané mestská plaváreň. Mestská plaváreň bola len sezónnou záležitosťou. Mesto však o niekoľko rokov vybudovalo zariadenie, kde sa dalo plávať po celý rok. V roku 1931 boli v Trnave dokončené a slávnostne otvorené Mestské parné kúpele (16.9.) postavené podľa návrhu architektov Floriansa a Schreibera.
kúpalisko
V reklamnej publikácii o Trnave, ktorá vyšla v roku 1932, boli parné kúpele podrobne popísané: „Mestské parné kúpele majú tri oddelenia. Oddelenie ľudových kúpeľov na prízemí pozostáva z dvoch miestností so šatňami a dvoranou s bazénom a tromi sprchami. Za lacný peniaz sú prístupné najširším vrstvám obyvateľstva. Oddelenie parných a teplovzdušných kúpeľov je na 1. poschodí. Z priestrannej čakárne sa prechádza cez kabínu a odtiaľ do veľkej miestnosti so sprchami a veľkým bazénom na plávanie. Tu sú aj dve teplovzdušné komory (50 – 70 ˚C), parná komora, miestnosť pre osušenie a miestnosť pre maséra. 
Lehátka tohto oddelenia sú umiestnené na 2. poschodí. Oddelenie vaňových kúpeľov má 10 vkusne a pohodlne upravených kabín s vaňami. Osobitná je vaňa, ktorá sa používa na špeciálne prípravky odporúčané lekárom. Na streche budovy sa nachádzajú slnečné kúpele so sprchami, pieskom a lehátkami. Celkom samostatné oddelenie tvoria rituálne kúpele vybudované podľa rituálnych predpisov pod dozorom izraelskej náboženskej obce v Trnave.“

Parné kúpele fungovali ako celoročná plaváreň pomerne dlho. Ešte v prvej polovici sedemdesiatych rokov absolvovali v tomto bazéne mnohí trnavskí školáci svoj prvý plavecký výcvik. Medzi nimi aj ja 🙂

Predtým sa chodili Trnavčania  kúpať na letné kúpalisko za cukrovarom, ktoré bolo napájané vodou z mlynského potoka. Kúpanie bolo oddelené pre mužov a ženy, striedali sa po dvoch hodinách.

Okrem toho sa mohli chodiť kúpať do  Štrkov, kde bolo stavidlo na Trnávke . V 50 rokoch minulého storočia sa chodilo nelegálne kúpať na chladiacu nádrž cukrovaru tzv. Kildajch. Zaujímavé, že táto vodná plocha slúžila Trnavčanom aj v zime, ako klzisko. Trnavčania sa chodili kúpať aj do Kamenného mlyna do rybníkov. Bolo to pre nás mladých chlapcov veľmi vzrušujúce. Prežil som ako chlapec na rybníkoch v Kamenáči každé leto. Nebolo to len kúpanie ale aj robenie si pltí z tŕstia, na ktorých sme sa potom plavili, bojovali medzi sebou, chytali vodné užovky. Okrem toho sme s chodili kúpať aj na splav v Kamennom mlyne, kde sme skákali do vody zo stavidla.

V  roku 1953 pribudlo v Trnave letné kúpalisko pri Kovosmalte.

Pred kúpaliskom Kovosmalt bola ohrada, kde si návštevníci mohli uložiť bicykle. Pri vchode boli šatne aj bufet a miestnosť „pinpongovým“ stolom.  Do bazéna sa záujemcovia mohli spúšťať šmykľavkou alebo skákať z malej veže. Kúpalisko malo aj malý bazén pre najmenšie deti a neskôr bol pristavený aj pre školákov. Od bazéna s ležadlami sa po schodíkoch mohlo zísť na trávnik, kde sa mohlo opaľovať alebo hrať volejbal. Bolo to moje „materské kúpalisko“. Cez deň sme sa tam chodili opaľovať, kúpať a občas v noci kúpať na „naháča“.

Kúpalisko bolo zrušené a teraz z neho ostal len pozemok so zarasteným stredným bazénom pre školákov. Je tam skutočná „džungľa“.

Po dlhých ťahaniciach sa nakoniec okolo roku 1960 spojazdnilo kúpalisko na Rybníku.

Kúpalisko začali stavať v roku 1951. Minuli sa zdroje a tak sa snažili zabezpečiť dostavbu brigádnicky. Stavali väčšinou starší ľudia. V roku 1955 sa rozhodlo, že kúpalisko sa dostávia za pomoci Československého zväzu mládeže brigádnicky. V roku 1956 bolo skonštatované, že kúpalisko je hotové na 50%.

K úplnému dokončeniu kúpaliska prišlo v roku 1960. Kúpalisko bolo známe trochu studenšou vodou. Malo však dvojpochodovú skokanskú vežu  z ktorej som sa učil skákať saltá. Občas to pekne bolelo, ak som sa nestihol včas otočiť a dopadol som na brucho alebo chrbát. A ségra s kamarátkami tam chodili baliť chalanov.

Kúpalisko zbúrali a postavili nový aquapark Realax.

kúpalisko
Moderná krytá plaváreň bola vybudovaná až 26.2.1968 v areáli Pedagogickej fakulty v Trnave.
Druhá krytá plaváreň bola postavená na Zátvore až v roku 1992 a 90 rokoch sa postavilo aj sezónne kúpalisko Castglione.

V roku 1972 začali stavať Kamennom mlyne prírodné kúpalisko aby doplnil oddychovú zónu, už vtedy hojne vyhľadávanú Trnavčanmi. Už vtedy existoval amfiteáter aj park s lavičkami.

Na začiatku obložili brehy rybníka betónovými kockami a z jednej strany sa vybudovalo brodítko a sprchy. Dno vybetónovali až o nejaké dva-tri roky neskôr. Bazén sa napúšťal rovnako ako rybník, zo stavu na potoku Parná. Skutočné kúpalisko sa z Kamenného mlyna stalo až v polovici osemdesiatych rokov, keď sa podarilo vybudovať studňu a bazén napúšťať podzemnou vodou.