Home » Blog » Sociálne siete a realita

Sociálne siete a realita

„Sociálne siete sa vytvárajú výlučne na báze neuromarketingu, priamo, alebo nepriamo. Zvlášť programy Facebooku boli vytvorené s týmto konceptom“, povedal svojho času vo vysielaní Českého rozhlasu 1 Rádiožurnálu v rozhovore Luciou Výbornou neurológ a odborník na ľudský mozog Martin Jan Stránsky. „Naše deti to stupidifikuje; prestáva rásť ich IQ, prestávajú mať slovník, prestávajú vedieť riešiť problémy, predvídať veci a jednoducho povedané – nedospejú a zostanú vo veľmi umelom plochom svete, ktorý je neľudský.“
Bez povšimnutia nezostal ani Instagram, ktorý oveľa viac využívajú deti a generácia do 30 rokov: „Tam sa zdieľajú fotografie bez diskusií a s tým priamo súvisí nárast úzkostí a depresie u tejto generácie, a to o 70 % viac než u staršej generácie. Naše deti sú stopercentne menej šťastné, než sme my a my sme menej šťastní, než boli naši rodičia. Naše šťastie tiež veľmi súvisí s tým, že sa budeme viac venovať našim deťom.“ Tento zaujímavý rozhovor je prístupný aj na Youtube a je v ňom mnoho ďalších pozoruhodných vyjadrení a postrehov. Je úplne logické, že sociálne siete nebudú publikovať informácie, ktoré odhaľujú pravidlá ich fungovania. A málokto sa v tom aj naozaj orientuje. O to viac treba byť pred nimi obozretný.
Žijeme v zvláštnej dobe, povrchnej, rýchlej a odcudzenej. Ukazuje sa, že jediným riešením je nachádzať  si pravidelne čas na seba, na svojich blízkych, priateľov, ľudí v našom okolí; rozprávajme sa s nimi, zaujímajme sa o nich. Udržiavajme s nimi reálny, nie virtuálny kontakt. Naučme sa byť odolní voči agresivite rôznorodej propagandy a zachovajme si vlastný úsudok a úctu k iným. To je jediná cesta, ako zlepšiť stav, v ktorom sa dnes naša spoločnosť nachádza.

(PV)