Home » Blog » Podnikatelia v Trnave taktiež potrebujú priazeň mesta

Podnikatelia v Trnave taktiež potrebujú priazeň mesta

Trnava je v súčasnosti prevažne priemyselným mestom. Sídli tu výrobný závod Stellantis (PSA), v areáli bývalej TAZ-ky pôsobí viacero výrobných podnikov, z ktorých najväčšie sú ZF a BOGE. Históriu dlhodobo píše ŽOS. Okrem nich patrí do portfólia mesta Trnava viacero ďalších väčších či menších firiem a podnikateľských subjektov.
Firmy platením daní výrazne napĺňajú mestský rozpočet, dávajú prácu tisícom Trnavčanov a obyvateľom blízkeho i ďalšieho okolia. Chýba mi však záujem vedenia mesta o vzájomne výhodnú spoluprácu s týmito zamestnávateľmi.
V rokoch 2001 – 2005 som ako personálny riaditeľ pôsobil v závode Volkswagen (VW) v Portugalskom meste Palmela. Tu som na vlastnej koži zažil, ako má fungovať spolupráca mesta so zamestnávateľmi. Mali sme vytvorenú platformu, ktorú sme nazývali „Palmela Meeting“, teda stretnutia k rozvoju regiónu mesta Palmela. Na jednej strane sa týchto stretnutí zúčastňovalo vedenie VW spolu so svojimi subdodávateľmi, na druhej strane zástupcovia mesta Palmela na čele s primátorkou. Mávali sme pravidelné dvojmesačné stretnutia, na ktorých sme sa počúvali a hľadali riešenia pre vzájomne výhodnú spoluprácu a pomoc. Pre podnikateľov bola najdôležitejšia pomoc pri riešení problémov súvisiacich s infraštruktúrou, s dopravou zamestnancov do zamestnania, kvalitou ciest. Pre mesto to bola najmä participácia podnikov na opravách ciest, výstavbe kruhových objazdov a nas poluorganizovaní regionálnych spoločenských podujatí. Stretnutia mali vždy vopred stanovený program, robili sa z nich záznamy a následne sa plnili úlohy, na ktorých sme sa vzájomne dohodli. Podniky boli súčasťou komunity, v ktorej sa nachádzali.

Uvítal by som, keby takáto zmysluplná permanentná vzájomne výhodná spolupráca začala reálne existovať a fungovať aj v Trnave.

TPK, člen, Jaroslav Holeček
Dr. h. c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Foto: Zvarovňa v závode Stellantis (PSA), zdroj: wikipedia