Braňo Baroš
líder občianského združenia
Branislav Baroš
Braňo Baroš
líder občianského združenia

Súčasné pozície:

Majiteľ, riaditeľ strojárskej spoločnoti od roku 2018.

Sme jedno mesto a jeden tím.
Môj život a Trnava, to je 48 krásnych a intenzívne prežitých rokov. Či už to bolo detstvo a mladosť na Prednádraží, štúdium, priateľstvá, rodina a práca v centre mesta, alebo súčasnosť s rodinou a priateľmi v Modranke. Trnava bola a ostáva neoddeliteľnou súčasťou môjho osobného a profesného rozvoja.
Vzdelanie som, okrem piatich rokov štúdia teológie v Bratislave a Ríme, celé absolvoval v našom meste. V roku 2003 som úspešne ukončil inžinierske štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte v odbore manažment priemyselných podnikov.
Manažérske schopnosti som následne niekoľko rokov budoval ako majiteľ a akcionár v niekoľkých trnavských firmách, či už ako ekonomický a obchodný riaditeľ v spoločnosti, ktorá sa venovala  kontrolnej revíznej činnosti, montážam strojov, technológií, oceľových konštrukcií a potrubných systémov alebo ako riaditeľ dopravnej firmy a v súčasnosti ako výkonný riaditeľ malej strojárskej spoločnosti.
Motiváciou v osobnom a profesijnom živote sú pre mňa stála práca a otvorená komunikácia s ľuďmi. S obľubou sa venujem histórii, filozofii, spoločenskému dianiu, či moderným technológiám. Pozorne načúvam názorom, vytváram mosty medzi rozdelenými stranami a spájam ľudí – to vnímam ako svoje poslanie, ktoré ma zároveň posúva vpred.
Trnava je môj domov, moja rodina, môj život. Trnavu vnímam ako kráľovské mesto s nádhernou históriou a obrovským potenciálom, ako mesto s úžasnými obyvateľmi, duchovnými koreňmi a krásnou architektúrou a kultúrou.

Profesionálne skúsenosti

  • LEIMA, s.r.o., Trnava, majiteľ, riaditeľ (od 2018) Popis práce: konateľ a riaditeľ strojárskej spoločnosti. 
  • NADOK s.r.o., Trnava, riaditeľ (2017 – 2018) Popis práce: konateľ a riaditeľ medzinárodnej a vnútroštátnej dopravnej spoločnosti. 
  • KTP Group, s.r.o., Trnava, majiteľ, obchodný riaditeľ (2000 – 2017) Popis práce: spoločník, obchodný riaditeľ strojárskej spoločnosti.
  • Energomont, s.r.o., Jaslovské Bohunice, technik (1999 – 2000) Popis práce: koordinácia rekonštrukcie elektrárne V1.
  • Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, technik (1998 – 1999) Popis práce: koordinácia medzinárodného združenia Centrel.
  • Mestská televízia Trnava, moderátor a redaktor (1997 – 1998). Popis práce: pripravovanie správ, reportáží, komentárov z diania v Trnave.

Vzdelanie

Materiálovo technologická fakulta STU v Trnave
1997 – 2003. Odbor: manažment priemyselných podnikov. Dosiahnuté vzdelanie: inžinier
Facoltá di teologia di Ateneo Romano della Santa Croce v Ríme
1994 – 1996. Odbor: Filozofia a teológia
Teologická fakulta UK v Bratislave
1991 – 1994 Odbor: Filozofia a teológia

Certifikáty a osvedčenia

Revízny technik

Interný auditor kvality

Vzdelávanie dospelých

Otázky a odpovede

Rozhodli ste sa založiť združenie Trnava pre každého. Čo vás k tomu viedlo?

Mesto Trnava plní sny iba niektorých záujmových skupín. Chýba tu reálna koncepcia navšetkých úrovniach nášho života, ktorá by sa realizovala v prospech všetkých Trnavčanov a, samozrejme, nie posledný rok pred voľbami.

Kto sú členovia združenia a na aké oblasti sa chcete zamerať?

V našom občianskom združení sú ľudia z rôznych oblastí verejného aj súkromného života v Trnave. V tíme máme lekárku, umelca, historičku, podnikateľov, sociálnych pracovníkov, občianskych aktivistov, športovcov, starých aj mladých Trnavčanov, rodenýchaj prisťahovaných. Oblasti nášho záujmu pokrývajú takmer všetky aspekty života bežného Trnavčana. Ak mám vyzdvihnúť nejakú oblasť, je to najmä doprava, parkovanie, životné prostredie, starostlivosť o mestskú zeleň, rozvoj dobrých pracovných príležitostí v Trnave a s tým súvisiaca podpora podnikateľského prostredia v Trnave. Chceme v prvom rade bohatých a spokojných Trnavčanov, mesto má k tomu iba vytvárať ideálne podmienky.

Ako vnímate súčasnú Trnavu?

Trnava je v súčasnosti jedno z najkrajších slovenských miest. Treba si však uvedomiť, že to je dôsledok zodpovedného spravovania a vedenia mesta v dvoch dekádach po Novembri ´89. Ak by vtedy neboli vytvorené dobré podmienky rozvoja, ťažko by dnes bolo možné investovať do rozvoja oddychových zón, cyklistiky, atď. Životný štýl sa v súčasnosti výrazne odlišuje od toho spred desiatich či dvadsiatich rokov, preto je irelevantné porovnávať, aké boli možnosti vyžitia vtedy a dnes. Trnava bola a bude vždy bohatá na históriu, na kultúru, na šikovných ľudí.

Aký je váš názor na rezidenčné parkovanie?

Rezidenčné parkovanie má význam v centre mesta. Na sídliskách to nie je ideálny spôsob riešenia. Tam by som preferoval skôr rozširovanie parkovísk o nadzemnú časť a riešenie parkovania aj dopravným značením v prospech vlastníkov priľahlých domov a bytov.

Ktoré veci považujete za negatíva?

Je viac oblastí, riešení a rozhodnutí, kde by som v riadení mesta šiel vlastnou cestou. Každý projekt, zmenu v živote mesta treba riešiť tak, aby nedochádzalo k diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva. Hlavne v oblastiach dopravy, parkovania, budovania cyklotrás, v kultúre, v prístupe k miestnym podnikateľom.

Jedným z najväčších problémov je doprava. Čov sa v tejto oblasti zanedbalo?

Možnosti a riešenia sú relatívne obmedzené; jedným a zanedbanou oblasťou v rámci dopravy je MHD. Chýbajú vhodné riešenia, ako tento spôsob dopravy zatraktívniť pre obyvateľov, chýba aj vhodné vyladenie grafikonu MHD. Naším cieľom a riešením je napríklad poskytnúť čo najširšej časti obyvateľov Trnavy MHD zadarmo. Týmto spôsobom vieme azda najvýraznejšie ovplyvniť množstvo áut na cestách a pomôcť životnému prostrediu v Trnave.

Aký je stav životného prostredia v Trnave?

Životné prostredie má viacero rovín. Jednou z nich je napríklad problém so skladovaním a likvidáciou odpadu v Trnave. Mesto zatiaľ nepredložilo žiadne reálne riešenie, ako sa dlhodobo vysporiadať so stále rastúcim množstvom odpadu. V OZ máme pre túto oblasť nachystané viaceré alternatívy, ako nezanechať budúcim generáciám negatívnu ekologickú stopu. Ďalšou rovinou je oblasť starostlivosti o stávajúcu a novovysadenú zeleň. Novovysadená zeleň v mnohých prípadoch nevydrží ani jedno vegetačné obdobie, neraz to vyzerá tak, že v mnohých častiach mesta sa sadí „len pre oko“. Kosenie trávnikov poslúžilo iba na zviditeľnenie sa pred voľbami a popularizáciu na sociálnych sieťach. Nevidíme žiadny systém permanentnej starostlivosti.