Odpad

Modernizácia zberných dvorov

  • V súšastnosti odpadové hospodárstvo Trnava nedostatočne využíva možnosti na jeho zefektívnenie.
  • Združenie Trnava pre každého navrhuje riešenia, ktoré prinesú finančné úspory najmä z dlhodobého hľadiska.
  • Predseda združenia Branislav Baroš zorganizoval v spolupráci s ďalšími subjektmi konferenciu Inteligentná Trnava, kde bola prezentovaná jedným z účastníkov inovatívna technológia na riešenie likvidácie odpadu, vyvíjaná v Trnavskom kraji.
Prehrať video

Nové možnosti likvidácie odpadu v Trnave

Poďla predsedu združenia TPK Branislava Baroša môže byť cieľovou stanicou umiestnenia tejto technológie, využiteľnej pri likvidácii odpadu práve Trnava. Táto technológia je to takmer bezemisná voči napríklad spaľovniam. Efektívne funguje v kanadskom Edmontone, či holandskom Rotterdame. Ide o systém, interne nazvaný Waste to Liquid (W2L), ktorý pomocou chemicko-fyzikálneho procesu a elektrolyzérov zúžitkuje komunálny odpad a bez emisií z neho vytvorí metanol, ktorý má veľmi široké využitie, či už v priemysle, alebo aj osobnej, nákladnej či leteckej doprave.
Trnava pre každého - riešenia - odpad
Trnavčania majú v rámci Slovenska jeden z najvyšších poplatkov za odpad. V minulosti bolo mesto na popredných
Uvodzovky

Navyšovanie poplatkov za odpad

Spoločnosť FCC Trnava nezvyšovala mestu Trnava poplatky za skládkovanie komunálneho odpadu už niekoľko rokov. Práve na to chceme upozorniť, že mesto siahlo svojim obyvateľom opäť hlbšie do peňaženiek bez relevantného dôvodu.
Linka na spracovanie komunálneho odpadu, ktorá sa nachádza v areáli spoločnosti FCC Trnava, je už niekoľko rokov odstavená z dôvodu neochoty vedenia mesta investovať finančné prostriedky do opravy tohto zariadenia a následnej prevádzky

Modernizácia zberných dvorov

  • Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podporuje modernizáciu zberných dvorov a navýšenie ich reálneho počtu tak, aby bol pre mesto dostatočný.
  • Tieto aktivity pre samosprávy môže MŽP dotovať prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý je zameraný na triedenie komunálneho odpadu. „Súčasné vedenie mesta ide presne opačnou cestou „.
  • Súčasné vedenie mesta počet zberných dvorov znižuje. Počas dvoch rokov boli zrušené už dva zberné dvory a hovorí sa o zrušení ďalšieho.
  • Výsledkom súčasného trendu znižovania počtu zberných dvorov je tvorba čiernych skládok odpadu.

Modernizácia zberných dvorov

Mesto musí transparentne
informovať o tom, čo sa
s odpadom deje. To je prísľub
nášho združenia, že v prípade
úspechu v komunálnych
voľbách zabezpečíme v tejto
oblasti na webe mesta
dostatočnú informovanosť.