Šport

Model športového vzdelávania

Bývalý brankár Spartaka Trnava Matej Strapák prezentoval víziu prepojenia výchovno-vzdelávacieho procesu medzi základnými školami, športovými klubmi, umeleckými združeniami a vedeckými organizáciami.

Prehrať video

Základné školy a športové vzdelávanie

  • Prvý model, ktorý sa zaoberá športovému vzdelávaniu na základných školách by zahŕňal výber pohybovo nadaných detí do 6 rokov v meste v počte cca 100 detí.
  • Na prvom stupni ZŠ by boli vytvorené podmienky na rozvoj všestrannej pohybovej činnosti v atletike, gymnastike, plávaní, korčuľovaní, či loptových hrách.

Základné školy a športové vzdelávanie

  • Deti by boli vedené učiteľmi s adekvátnym vzdelaním, a popoludní trénermi vo svojich kluboch.
  • Druhý stupeň by bol zameraný na jednotlivé špecializácie športu ako futbalová, hokejová, basketbalovo-hádzanárska trieda a individuálne športy ako atletika, plávanie, gymnastika a podobne.

Stredné školy a športové vzdelávanie

  • Športové triedy by sa nachádzali na vybraných stredných školách, napr. športové gymnázium, priemyselná stredná škola alebo učňovka, aby boli zastúpené všetky druhy vzdelania
  • Spoločná športová príprava zo všetkých škôl by prebiehala na rôznych športoviskách. Futbalisti na Slávii, basketbalisti v hale na Hajdóczyho, hádzanári v Mestskej športovej hale, hokejisti na hokejovom štadióne a podobne. Po skončení športovej prípravy by sa žiaci vrátili späť do svojich škôl.

Športové kluby a ich podpora

  • Tretia časť by bola orientovaná na podporu športových klubov v meste, na ich vzájomnú Spoluprácu, na to, aby si navzájom neblokovali reprezentáciu svojich členov.
  • Podobný model by mohol fungovať aj v ďalších pilieroch vzdelávania, v kultúre a vo vede. Spoločný systém výchovy a vzdelávania by tak pomohol vytvoriť jednotný Výchovno- vzdelávací program, ktorý by bol aplikovateľný pre všetky školy v našom meste.