Doprava - parkovanie

Rezidentské parkovanie má nedostatky

 • Jediný spôsob, ktorým sa Mesto snaží riešiť problém s parkovaním, je zavedenie „rezidentského parkovania“.
 • Riešenie ktoré nezabezpečí dostatok parkovacích miest pre občanov a alternatívne parkovanie pre „netrnavčanov”, sa nemôže volať „parkovacia politika“.
 • Mesto za platbu rezidentskej alebo parkovacej karty negarantuje nikomu parkovanie v okolí svojho bydliska.
Prehrať video

Spoplatnenie parkovania nezabezpečí dostatok parkovacích miest.

Súčasné riešenie presúva problém s parkovaním do oblastí, kde rezidentské parkovanie ešte nie je.

To extrémne komplikuje situáciu aj návštevám, ošetrovateľom, rôznym službám, opravárom, atď.

Výsledkom celého procesu bude nakoniec stav, kedy bude spoplatnená celá Trnava. Vaše mesačné životné náklady sa znova výrazne zvýšia, a keď sa budete napr. starať o starých rodičov v inej časti mesta, alebo ak budete chcieť pomôcť svojim deťom s vnúčatami, alebo budete chcieť ísť len na návštevu na druhý koniec mesta, za všetko si zaplatíte.
Uvodzovky
Výsledkom celého procesu rezidentského parkovania bude nakoniec stav, kedy bude spoplatnená celá Trnava a vy sa nebudete môcť autom pohnúť po meste, kým nezaplatíte.

Naše riešenia na poblematiku statickej dopravy

 • Zavedenie parkovacích výhod pre obyvateľov, ktorí majú v Trnave trvalý pobyt, čo sa týka aj centrálnej časti mesta.
 • Výrazná úprava grafikonu MHD tak, aby nadväzovali autobusy na vlakovú a medzimestskú autobusovú dopravu s prihliadnutím na potreby veľkých zamestnávateľov.
 • Budovanie záchytných parkovísk s napojením na MHD.
 • Úprava dopravného značenia v najvyťaženejších bodoch s parkovaním tak, aby boli zvýhodnení rezidenti okolitých domov.
 • Vytvorenie ďalších parkovacích miest.

Aktuálny stav

TPK - naše riešenia - parkovanie - jednoposchodové parkovisko

Modelové poschodové
parkovisko zväčší počet
parkovacích miest o 100%

TPK - naše riešenia - parkovanie - jednoposchodové parkovisko

Vytvorenie ďalších parkovacích miest

Namiesto jedného predraženého parkovacieho domu ponúkame jednoposchodové parkoviská, ktoré sa budú stavať nad už existujúcimi parkoviskami.

Je to veľmi efektívne a rýchle riešenie, ktoré je schopné zvýšiť počet parkovacích miest o 100%.

Za cenu jedného parkovacieho domu ( 3,5 mil. €) dokážeme postaviť 3 jednoposchodové parkoviská. Vyriešime tak parkovanie nie jednej, ale troch lokalít. 

 • Priestorovo je parkovisko rozšírené len o prístupovú komunikáciu a rampu. Záber zelene je preto minimálny.
 • Pre eliminovanie osvetlenia okien bytového domu bude na vrchné podlažie osadený „svetlolam“.
 • Budovanie záchytných parkovísk s napojením na MHD.
 • Poschodie bude prístupné oceľovými schodiskami, ku ktorým budú viesť chodníky a priechody pre chodcov.
 • Parkovacie plochy budú osvetlené a celý priestor bude monitorovaný bezpečnostnými kamerami s prenosom obrazu na mestskú políciu.
Prehrať video