Doprava - Cyklistika

Nie je cyklotrasa ako cyklotrasa

 • Úmysel o vytvorenie cyklochodníka na Študentskej je chvályhodný, no prevedenie je neúplné a nekoncepčné.
 • Mesto zvolilo najlacnejšiu a najrýchlejšiu realizáciu, čo je dobré z krátkodobého hľadiska, no z dlhodobého hľadiska si treba uvedomiť, že osobné autá sú a ešte dlho budú v Trnave dominantným spôsobom dopravy.
 • Nami preferované riešenie cyklotrasy na Študentskej ulici je len malým kúskom celkového riešenia dopravy v Trnave, ktorá má byť plynulá a bezpečná – pre všetkých Trnavčanov bez rozdielu.
Prehrať video
Trnava pre každého - študentská ulica

Cyklotrasa na Študentskej nie je bezpečná

 • Na tejto dôležitej mestskej dopravnej tepne sa v rámci projektu vyčlenil pravý jazdný pruh na oboch stranách cesty pre cyklistov.
 • Obyvatelia mesta prijali túto správu s rozčarovaním, pretože v aplikovanom riešení vidia mnoho nedostatkov.
 • Cyklisti a kolobežkári zo strachu z áut a autobusov využívajú naďalej chodník pre peších, mnohí z nich naďalej jazdia po zvyšku cesty.
 • Vybudovanie cyklotrasy zásadne obmedzilo možnosti parkovania v danej lokalite, ktoré využívalo podstatne viac ľudí než nové cyklotrasy.
 • Mesto nedalo majiteľom áut žiadnu alternatívu na parkovanie.

Nedostatky cyklotrasy na Študentskej

 • Vodič musí dávať pozor na vozidlá prichádzajúce z ľavej strany, na chodcov a ešte aj na cyklistov a kolobežkárov, ktorí môžu prísť sprava aj zľava.
 • Neexistujúce reflexné prvky na oddeľovačoch výrazne ohrozujú bezpečnosť dopravnej premávky.
 • Gumené obrubníky spôsobili nejednému vodičovi vážne poškodenie vozidla.
 • Súčasné riešenie cyklochodníka je nekoncepčné a znehodnocujúce celkovú dopravu na Študentskej ulici a bývanie v lokalite Spiegelsal.

Generálny dopravný plán mesta Trnava z roku 2008 mal so študentskou a cyklochodníkom iný zámer.

História cyklotrás v Trnave

2001

prvá zmienka o cyklotrasách

2013

Mesto Trnava dostalo ocenenie „Pedál 2013“ za aktívny rozvoj cyklistickej infraštruktúry

Do roku 2013 sa vybudovalo 11,6 km cyklotrás 

2014

Od roku 2014 je primátor mesta Trnava Peter Bročka

V súčastnosti
má Trnava cca 22 km cyklotrás 

Naše bezpečnejšie riešenie cyklotrasy

 • Najestetickejšie a najbezpečnejšie riešenie je viesť cyklo­trasu v strede zeleného deliaceho pásu.
 • Pre niektoré médiá vedené v zemi sa cyklochodník môže zhotoviť z recyklovaného emontovateľného plastu.
 • Zelené ostrovčeky by sme spojili, čo by zvýšilo bezpečnosť cyklistov maximálne a zároveň by na Študentskej ulici pribudlo viac zelene.
 • Takéto riešenie nemá žiadne negatívne dopady na lokalitu, najmä na parkovanie a celkovú potrebnú zmenu riešenia dopravy.
 • S týmto riešením sa môžeme stretnúť napríklad na Trenčianskej ulici v Bratislave.
Trnava pre každého - študentská ulica

Podporujeme budovanie ďalších cyklo­­chodníkov, ale tak, aby zvýhodnenie jednej skupiny účastníkov cestnej dopravy (cyklistov) neobmedzovalo omnoho väčšiu skupinu – vodičov a chodcov.