Home » Doprava

Doprava

Trnava pre každého, verejná doprava, Trnavská MHD, autobusy

Trnavská MHD suverénne posledná

Dopravná situácia vo väčších mestách je všade komplikovaná, preto sa ju kompe­tentní snažia čo najefektívnejšie riešiť. Základom týchto rie­šení je podpora mestskej hromadnej dopravy.